Večeradlo mladých,

každý utorok o 18.30 hod.

Detské večeradlo

Každú stredu o 16.00 hod

Modlitbové stretnutie mamičiek s deťmi,

každú stredu

Tel. kontakt:

+421 903 608 231

E-mail:

rs.fatima.oz@gmail.com

Dom Panny Márie,

Jantárová č. 4, Ždaňa, Košice-okolie

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov; lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a neobetuje.“
/ Panna Mária vo Fatime, 19.8.1917/

Dom Panny Márie – slúži na apoštolát fatimského posolstva a večeradiel pre deti, mládež a rodiny a je odpoveďou na výzvy fatimskej Panny Márie k modlitbe, obráteniu a pokániu.

Je to predovšetkým miesto modlitby, tichého stretnutia s Eucharistickým Kristom v prítomnosti Panny Márie.

Ponúka „útočisko – Máriino Nepoškvrnené Srdce“, ako novodobú archu v dnešnom nepokojnom svete, kde celá rodina môže nájsť pomoc, povzbudenie a ochranu.

Zároveň je miestom, kde sa stretávajú a tešia sa vzájomnej láske všetci, ktorí tu prichádzajú a nachádzajú v tomto „ útočisku“ Božiu lásku, radosť a pokoj.

Chce byť „Ohniskom“ , živej viery, nádeje a lásky pre deti, mládež i celé rodiny.

Zapojenie sa do Modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Modlitebného dňa detí a mládeže za mier  a pokoj vo svete.

Bohu vďaka za mnohé školy a farnosti, hnutia, ktoré spolu s deťmi a mládežou venovali čas spoločnej modlitbe ruženca.

Veríme, že táto modlitba posvätného ruženca prinesie veľké ovocie pre mier a pokoj vo svete.

Aktuálne udalosti