Večeradlo mladých,

každý utorok o 18.30 hod.

Detské večeradlo

Každú stredu o 16.00 hod

Modlitbové stretnutie mamičiek s deťmi,

každú stredu

Tel. kontakt:

+421 903 608 231

E-mail:

rs.fatima.oz@gmail.com

Dom Panny Márie,

Jantárová č. 4, Ždaňa, Košice-okolie

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov; lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto nemodlí a neobetuje.“
/ Panna Mária vo Fatime, 19.8.1917/

Dom Panny Márie – slúži na apoštolát fatimského posolstva a večeradiel pre deti, mládež a rodiny a je odpoveďou na výzvy fatimskej Panny Márie k modlitbe, obráteniu a pokániu.

Je to predovšetkým miesto modlitby, tichého stretnutia s Eucharistickým Kristom v prítomnosti Panny Márie.

Ponúka „útočisko – Máriino Nepoškvrnené Srdce“, ako novodobú archu v dnešnom nepokojnom svete, kde celá rodina môže nájsť pomoc, povzbudenie a ochranu.

Zároveň je miestom, kde sa stretávajú a tešia sa vzájomnej láske všetci, ktorí tu prichádzajú a nachádzajú v tomto „ útočisku“ Božiu lásku, radosť a pokoj.

Chce byť „Ohniskom“ , živej viery, nádeje a lásky pre deti, mládež i celé rodiny.

„Výzva obsiahnutá v posolstve Panny Márie Fatimskej je tak hlboko zakorenená v evanjeliu a v celej Tradícii, že Cirkev cíti, že toto posolstvo jej ukladá povinnosť počúvať ho.“

– Svätý Ján Pavol II.

Čo také sa ukrýva v pobožnosti prvých piatich sobôt, že pápež Benedikt XVI., vyhlásil, že úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je záchranou pre svet, že sa v ňom skrýva moc silnejšia než zbrane všetkých druhov? Satan sa tejto pobožnosti bojí a robí všetko, čo je v jeho moci, aby ostala len v myšlienkach Božej prozreteľnosti.

Za zmienku stojí niekoľko skutočností. Zázračná medaila − veľký dar neba – potrebovala na svoje rozšírenie šesť rokov. Posolstvo Božieho milosrdenstva − nádherný prejav milosti − potrebovalo trochu viac času. A pobožnosť prvých sobôt?

Od fatimských zjavení uplynulo už viac ako sto rokov a história pobožnosti prvých sobôt je takmer na mŕtvom bode. Toto oneskorenie je však dôkazom satanovho strachu z tejto pobožnosti. Odpoveď na otázku, prečo je to tak, nájde každý sám, keď sa pobožnosť prvých sobôt pre neho stane cestou k mystickému stretnutiu s Bohom, ba čo viac – cestou k svätosti.

Každý jeden človek dostal pozvanie na stretnutie s Máriou počas prvých sobôt v mesiaci. Toto osobné pozvanie je čoraz naliehavejšie. Odpovieš naň?
‚Tento text bol prevzatý zo stránky Zachej.sk‘

Knihu Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci nájdete na Zachej.sk