Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

Domov / Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska

ktorý sa uskutoční

13. mája 2024

na 107. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime

Svätý Otec František vyhlásil rok 2024 za rok modlitby ako prípravu na Jubilejný rok 2025, ktorého svätá brána sa otvorí už v decembri. Sme pozvaní nanovo oživiť život modlitby vo svojich farnostiach, spoločenstvách i rodinách.

Zároveň Svätý Otec František vyhlásil aj „Prvý svetový deň detí“, ktorý sa uskutoční 25. a 26. mája v Ríme. Téma prvého ročníka znie: „Hľa, všetko robím nové“.

V posolstve deťom sa Svätý Otec dotkol okrem iného aj dôležitosti modlitby:

 

“A teraz vám chcem zveriť dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom. Napĺňa naše srdce svetlom a teplom a pomáha nám robiť všetko s dôverou a pokojom.“

 

Táto výzva Svätého Otca k modlitbe nás ešte viac upevnila v rozhodnutí naďalej zjednocovať a povzbudzovať deti a mládež k modlitbe, zvlášť v týchto časoch vojen a nepokoja a tak vyprosovať pokoj a mier vo svojich srdciach, rodinách, spoločenstvách a na celom svete.

Radi by sme sa duchovne spojili aj s touto výzvou Svätého Otca a venovali modlitby detí a mládeže aj na tento úmysel.

Nakoľko výzva k modlitbe je základom fatimského posolstva, touto aktivitou chceme zároveň odpovedať na prosbu Panny Márie vo Fatime k modlitbe, obeti a adorácii za záchranu sveta.

Panna Mária sa 13. mája prihovorila práve cez malých pastierikov ku všetkým deťom, mladým i dospelým.

 

K zapojeniu sa do tejto modlitbovej akcie pozývame materské školy, základné a stredné školy, farnosti, hnutia a spoločenstvá, ale aj celé rodiny,

v pondelok 13.mája 2023

 

• spoločnou modlitbou posvätného ruženca
• v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou
• zasvätením detí a mládeže Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

Veríme, že spoločným úsilím o znovuobjavenie sily a účinnosti modlitby posvätného ruženca, adorácie a zasvätenia prispejeme k väčšiemu pokoju a mieru vo svete. Zároveň prosíme školy, farnosti, spoločenstvá a rodiny, ktoré sa do tejto modlitby zapoja, aby boli také dobré poslať informáciu alebo aj fotografie z tejto akcie na emailovú adresu: rs.fatima.oz@gmail.com.
My ich potom uverejníme na webovej stránke Rodinného spoločenstva Fatima /rsfatima.sk/ V prípade otázok nás môžete kontaktovať cez vyššie uvedenú mailovú adresu. Veľmi pekne ďakujeme už vopred a vyprosujeme veľa Božieho požehnania.