Občianske združenie Rodinné spoločenstvo FATIMA vzniklo ako ovocie modlitieb rodín, ktoré sa vytrvalo stretávajú už niekoľko rokov na modlitbách vo večeradle, a aj ako ovocie Rodinných táborov Fatima, ktoré prebiehajú 15 rokov a nesú sa v duchu Fatimy a večeradiel. Na tieto tábory prichádzajú po celé roky rôzne rodiny, mládež i deti.

V Dome Panny Márie ponúka rodinám obdobnú dennú či víkendovú formu pre duchovný rast celej rodiny, aby rodina mohla načerpať z tohto živého prameňa, ktorým základom je:

Eucharistia, modlitba posvätného ruženca formou večeradla, zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, vernosť Cirkvi a pápežovi,  spoločenstvo.

Musíme sa vrátiť k posolstvu Panny Mária z Fatimy a brať vážne jej varovania, jej požiadavky a jej sľuby. Chceme počúvať a odpovedať na jej výzvy, v ktorých prosila ľudstvo o obrátenie a návrat k Bohu skrze modlitbu:

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“

Zjavenie Panny Márie vo Fatime 19.8.1917

„Boh dáva svetu dve posledné záchranné prostriedky. To je Svätý ruženec a úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Toto sú posledné dva záchranné prostriedky, čo znamená, že nebudú existovať iné.

Sestra Lucia

Posolstvo Fatimy začalo zjaveniami Anjela Pokoja, po ktorých nasledovali zjavenia Panny Márie. Jeho návštevy mali ukázať na dôležitosť Najsvätejšej Sviatosti, aby svetu pripomenuli zabudnuté: Ježiša, skutočne prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta.
Panna Mária Ho poslala ako „Učiteľa Lásky“, aby naučila Malých Pastierov, ako majú adorovať Ježiša, ako sa majú modliť pri adorácii, aby ukázala hodnotu pokánia a obety za obrátenie druhých.

Tieto jej výzvy naďalej neutíchajú, aj dnes sa Panna Mária prihovára v knihe od otca don Stefana Gobbiho: Kňazom, najmilším synom Panny Márie.

Panna Mária nás vychováva, ako žiť každodenne zasvätenie sa Jej Nepoškvrnenému Srdcu, učí nás ako nasledovať Ježiša, žiť v dôvere a odovzdanosti tieto časy, ako načúvať Božiemu slovu v tichu, modlitbe a obetovaní každodenných ťažkostí.

Tu v škole Panny Márie, v tichu, v mlčaní pred vystavenou Oltárnou Sviatosťou sa učíme ako milovať Ježiša, ako sa modliť, ako načúvať Jeho slovu a potom toto slovo žiť v našich rodinách.