Rodinné večeradlá

Domov / Rodinné večeradlá

Panna Mária chce zhromaždiť rodiny na spoločnú modlitbu sv. ruženca. Musíme sa vrátiť k posolstvu Panny Mária z Fatimy a brať vážne jej varovania, jej požiadavky a jej sľuby. Chceme počúvať a odpovedať na jej výzvy, v ktorých prosila ľudstvo o obrátenie, pokánie a návrat k Bohu skrze modlitbu:

„Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“ / Panna Mária vo Fatime, 19.8.1917/

„Modlite sa ruženec každý deň, aby ste získali pokoj pre svet..“ / Panna Mária vo Fatime, 13.5.1917/

Sestra Lucia hovorí: „Boh dáva svetu dve posledné záchranné prostriedky. To je Svätý ruženec a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Toto sú posledné dva záchranné prostriedky, čo znamená, že nebudú existovať iné. “

Rodinné večeradlá sú zvlášť v našej dobe prozreteľnostné vzhľadom na hlboký rozpad rodinného života.
V nich sa združujú jedna alebo viac rodín v jednom dome:
➢ modlia sa ruženec,
➢ rozjímajú o živote zasvätenia,
➢ získavajú skúsenosť bratského spoločenstva tým, že sa vzájomne delia o  problémy a ťažkosti a spoločne vždy obnovujú úkon zasvätenia, odovzdania sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Potvrdzuje sa, že rodinné večeradlá pomáhajú kresťanským rodinám žiť dnes skutočne ako
spoločenstvo viery, modlitby a lásky. / Don Stephano Gobbi: Kňazom najmilším synom Panny
Márie/

Ján Pavol II. v Apoštolskom list o posvätnom ruženci / Apoštolský list Rosarium Virginis Mariae/ :

41. Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu. V istom období bola kresťanským rodinám táto modlitba zvlášť drahá a tak ich určite zbližovala. Dôležité je, aby sme toto vzácne dedičstvo nestratili. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.

Preto chcem poprosiť tých, ktorí sa venujú pastorácii rodín, aby z celého srdca odporúčali modliť sa ruženec. Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

„Dnes vám vyjadrujem svoje materské zadosťučinenia, že ste prijali pozvanie, ktoré som vám predložila, všade rozširovať rodinné večeradlá, ako veľkú záchrannú sieť.“ / Kniha: Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 8.2.1990 /
„Rozširujte všade večeradlá modlitby, o ktoré som vás žiadala: medzi deťmi, mládežou, kňazmi, veriacimi. Predovšetkým rozširujte všade rodinné večeradlá, o ktoré žiadam ako o mocný prostriedok na uchovanie kresťanskej rodiny pred veľkými zlami, ktoré ju ohrozujú.“ /Kniha: Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 27.3.1992/