Večeradlá mladých

Domov / Večeradlá mladých

Pozývame mládež na modlitbu ruženca pred Sviatosťou Oltárnou

každú sobotu o 20.00 hod.

Po modlitbe je stretko, krátka katechézy zdieľanie, pekný spoločný čas.

Pozývame všetkých mladých a skrze modlitbu sv. ruženca zakúsili lásku Panny Márie.

„Som si istý, že pri správnom podaní ruženca, mladí ľudia ešte raz prekvapia dospelých tým, ako si osvoja túto modlitbu a budú sa ju modliť s nadšením typickým pre ich vek.“ / Apoštolský list o ruženci, Ján Pavol II, 2002/

 

Pozývame mládež aby sa spoločne spojili vo večeradle, v modlitbe posv. Ruženca a tak sa stali mladými misionármi Eucharistického Krista a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

 

„Túto odpoveď som dostala od mládeže, ktorá vo svojom živote prijala vo veľkom počte záväzok zasvätenia môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a snaží sa ho žiť v úsilí varovať sa hriechu, zachovať sa v posväcujúcej milosti a cvičiť sa v kresťanských čnostiach, predovšetkým v čnosti čistoty. Zhromažďujú sa vo večeradlách, aby sa so mnou modlili a rozjímali o mojich slovách, ktoré ich vedú k žitiu Ježišovho Evanjelia.“


/ Kniha: Kňazom, najmilším synom Panny Márie 2.2.1990/