Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Domov / Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Deviatnik k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

30. 5. – 8. 6. 2024
v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani
ZA JEDNOTU V RODINÁCH

 

   „Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu.
   Veľmi rada počujem, keď ma nazývajú moji kňazi svojou Matkou a Kráľovnou. Práve tak rada som nazývaná Matkou a Kráľovnou rodín, ktoré sa mi zasvätili.
   Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.
   Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote.“

PROGRAM

      30.5. – 4.6. – adorácia s modlitbou ruženca

                             od 19.30 do 21.00 hod.

        5.6. – 7.6. –  adorácia s modlitbou ruženca

                             od 9.00 do 21.00 hod.: o. Juraj Augustín

        7.6. – 8.6. – celonočná adorácia

        8.6. 2024 –  9.30hod. –  večeradlo rodín

                             11.00hod. –  sv. omša: o. Marek Kunder

                             15.00hod. –  popoludnie pre rodiny

Program prebieha každý deň v kaplnke Domu Panny Márie.

Každý deň sa na stránke pridá nový deň modlitby deviatnika.

V dňoch od 30.5. do 4.6. 2024 je plánovaná adorácia – modlitba večeradla v čase od 19.30hod. do 21.00 hod.

V dňoch  5.6., 6.6. a 7.6.  v kaplnke začína adorácia s modlitbou deviatnika a ruženca od 9.00 hod. do 21.00 hod. pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou s o. Jurajom Augustínom – šíriteľom traktátu o Pravej úcte k Panne Márii.

 

V piatok 7.6. je sviatok Božského Srdca Ježišovho,

8.6. je spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Zo 7.6. na 8.6.  bude celonočná adorácia. V modlitbe spoločne oslávime sviatok Božského Srdca Ježišovho i Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V sobotu 8.6. je sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Pozývame zvlášť rodiny s deťmi o 9.30 hod., aby sa spoločne pomodlili ruženec.

Po modlitbe ruženca o 11. hod. bude sv. omša, ktorú bude koncelebrovať o. Marek Kunder – prefekt propedeutika.

 

Prihlasovanie a doprava:

Nie je potrebné prihlasovanie, vstup je voľný.

Pre tých, ktorí sa nevedia dopraviť do Ždane bude k dispozícii auto.

Každý deň od 30. 5 do 7.6., pre tých, ktorí sa nevedia dopraviť do Ždane bude k dispozícii doprava z Košíc – miesto: Benzínka Slovnaft v Barci o 19. hod. / vystúpite na poslednej zastávke v Barci pri soche Jána Pavla II./

Ponúkame možnosť ubytovania počas modlitieb.

V prípade záujmu píšte na email: rs.fatima.oz@gmail.com.

Pre tých, čo budú mať záujem, prosím napíšte sms na číslo – 0903608231, alebo napíšte nám email: rs.fatima.oz@gmail.com deň predtým do 20. hod.

Odvoz do Domu Panny Márie aj späť do Košíc bude zabezpečený.

 

Ponúkame možnosť ubytovania počas modlitieb.

V prípade záujmu píšte na email: rs.fatima.oz@gmail.com.

 

Deviatnik k Fatimskej Ikone – Jednota skrze teba

za jednotu v rodinách

Úvod

Tento čas budeme rozjímať nad posolstvom Panny Márie vo Fatime, ktoré zanechala svetu cez troch malých pastierikov – Luciu, Františka a Hyacintu.

„Kajajte sa (robte pokánie) a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15), to sú prvé slová Mesiáša adresované ľudstvu. Fatimské posolstvo je vo svojej podstate výzvou k obráteniu a pokániu, tak ako v evanjeliu. Táto výzva bola vyslovená na začiatku 20. storočia, a preto bola adresovaná najmä tomuto storočiu. Zdá sa, že pani posolstva číta „znamenia časov“, znamenia našej doby, s osobitnou prezieravosťou.

Výzva k pokániu je materinská a zároveň silná a rozhodná. Láska, ktorá sa „raduje z pravdy“ (1 Kor 13, 6), vie byť priama a rozhodná. Výzva k pokániu je ako vždy spojená s výzvou k modlitbe. V súlade s tradíciou mnohých storočí poukazuje fatimské posolstvo na „ruženec“, ktorý možno právom nazvať „Máriinou modlitbou“: modlitbou, v ktorej sa cíti byť s nami osobitne spojená.

Toto posolstvo je určené každému človeku. Láska Spasiteľovej Matky siaha všade tam, kam siaha dielo spásy. Predmetom jej záujmu sú všetci ľudia našej doby, ako aj spoločnosti, národy a ľud. Spoločnosti ohrozené odpadlíctvom, ohrozené morálnym úpadkom. Úpadok morálky so sebou prináša aj úpadok spoločnosti. / Ján Pavol II, homília, Fatima 1982/

 

Známy výrok sestry Lucie je dnes viac ako aktuálny:

„Príde čas, v ktorom sa rozhodujúci boj medzi Satanom a Kristovým kráľovstvom udeje na poli manželstva a rodiny; toho, kto bude brániť manželstvo a rodinu budú veľmi prenasledovať, avšak nech sa nebojí. Naša Pani mu už pošliapala hlavu“.

 

Spojme sa spoločne v adorácii pred Eucharistickým Kristom, v modlitbe posvätného ruženca, v pokání…z naše rodiny, za jednotu v našich rodinách.

 

 

       1. deň

Viera je základ celého duchovného života. Skrze vieru veríme v Božiu existenciu, v jeho moc, v jeho múdrosť, v jeho milosrdenstvo, v jeho vykupiteľské dielo, v jeho odpustenie i v otcovskú lásku.

Prvá výzva, ktorú nám Boh posiela prostredníctvom svojho posla, je teda výzva k viere:

„Môj Bože, verím v teba!“

Posolstvo Fatimy začalo zjaveniami Anjela Pokoja, po ktorých nasledovali zjavenia Panny Márie. Anjel navštívil malých pastierikov a povedal im:

„ Nebojte sa. Som Anjel pokoja. Modlite sa so mnou.“

Pokľakol a sklonil hlavu až na zem a modlil sa:

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!

Deťom povedal: „Takto sa modlite. Srdcia Ježiša a Márie sú pozorné na hlas vašich úpenlivých prosieb.“


Skrze modlitbu, ktorú ich naučil anjel: „Môj Bože, verím v teba, klaniam sa Ti, dúfam v teba a milujem Ťa!…,“ deti praktizovali Božské čnosti a najvyšší prejav lásky žiadajúc odpustenie pre tých, ktorí neveria, neklaňajú sa, nedúfajú a nemilujú Boha. Takto žili svoju lásku k Bohu a ľuďom, čím pritiahli slávu svätosti.

Ak sa cítime skutočne úbohí, že nemáme nič, čo by sme ponúkli Bohu, aby sme vstúpili do Jeho prítomnosti, majme odvahu kráčať cestou svätosti v našich rodinách nasledujúc malých pastierikov milujúcich Boha, klaňajúcich sa Mu, spievajúc Mu chvály a ponúkajúc Mu obety.

Pane Ježiu Kriste, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ťa prosíme o milosť žiť  Božské čnosti v našich rodinách rastúc vo viere, nádeji a láske. Nech skrze vieru vidíme Krista v našich blížnych, milujeme ich, slúžime im, pomáhame im, keď našu pomoc potrebujú. /z knihy – Výzvy Fatimského poslostva/


Panna, žiariaca jasnejšie ako slnko, najslávnejšia Fatimská Božia Matka! Krása belšia a žiarivejšia než slnko, obraz a odraz Svetla, ktorým je Boh, pošli nám na tvoj príhovor milosť života ako trom pastierikom. Obdar nás schopnosťou vnímať v tebe krásu Božej milosti a prebývať v nej teraz i naveky. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen

 

Nasleduje moditba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia:

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

Záverečná modlitba:

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.

 

 

 

Zdroj:

Spomienky sestry Lucie

Výzvy Fatimského posolstva

Novéna k Fatimskej Panne Márii, o. Alexander Burgos


 

2. DEŇ – „Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete“

 

Druhá návšteva anjela bola dva mesiace neskôr v lete, keď sa deti hrali pri studni.

Sestra Lucia spomína: Zrazu sme pred sebou uvideli tú istú postavu či anjela pokoja, ktorý nám povedal: „Čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite! Najsvätejšie Srdce Ježiša a Márie majú s vami plán milosrdenstva. Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.”

„Ako máme prinášať obety“ – spýtala som sa.

„Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. Privolávajte tak mier do vašej vlasti. Ja som anjel strážny Portugalska. Predovšetkým prijmite a odovzdane neste utrpenie, ktoré na vás Pán zošle.”

A potom zmizol. „Tieto slová Anjela prenikli do našej duše ako svetlo, ktoré nám pomohlo pochopiť, kto je Boh, ako nás miluje a ako túži byť milovaný .

Takisto hodnotu obety, ako ho teší, a ako ju prijíma na obrátenie hriešnikov.“

Anjel pozval deti k obete. Povedal: „Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.


Posolstvo nás žiada, aby sme ponúkali Bohu obetu zo všetkého, čo môžeme. Môžu to byť obety duchovných, rozumových, morálnych, fyzických a materiálnych dobier. Podľa okolností budeme mať príležitosť ponúknuť ich raz jedny, inokedy druhé. Cení sa ochota využiť príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú, hlavne musíme byť schopní obetovať sa, keď si to vyžaduje plnenie povinností voči Bohu, blížnemu alebo voči nám samým.

Zriekať sa všetkého, čo nás môže viesť k hriechu, je cesta spásy. Preto nám Pán hovorí: „Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho,“ čiže kto chce uspokojovať vlastné nezriadené chúťky, ísť cestou hriechu, kráčať širokou hriešnou cestou bez pokánia a nápravy života, stratí večný život.

V tom istom zmysle nás upozorňuje: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“ (Mt 10, 38).

Niekedy bude krížom naša každodenná práca: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb“, uložil Boh Adamovi ako pokánie za hriech, inokedy ním budú protivenstvá života, ktoré vznikajú na každom kroku a je nevyhnutné prijať ich vyrovnane, trpezlivo a odovzdane. Inokedy to budú pokorenia, ktoré sa objavia neočakávane a musíme ich prijať a uznať, že máme v sebe nedokonalosti, aby nás viedli k predsavzatiu nápravy, v dôvere voči Bohu, ktorý vždy pomáha ľuďom dobrej vôle, aby sa pozdvihli k ešte lepšiemu a dokonalejšiemu životu. „Zo všetkého,“ hovorí Posolstvo, „prineste Bohu obetu ako zadosťučinenie za mnohé hriechy, ktorými je urážaný, a proste za obrátenie hriešnikov.“

 

Boh nám hovorí aj o ďalšom dôvode, pre ktorý sa máme obetovať: „zadosťučiniť za hriechy, ktorými je urážaný, za vlastné hriechy i za hriechy blížneho“. Keď urazíme svojho manžela/manželku, vždy musíme, nakoľko je to možné, napraviť nepríjemnosť a škodu, ktorú sme zapríčinili, a prosíme o odpustenie, ospravedlňujeme sa.

Existuje potom i ďalšia séria malých obiet, ktoré môžeme a do určitej miery aj musíme Bohu dávať. Hoci sú malé, nie sú menej dôstojné Boha, menej záslužné a osožné, lebo nimi dokazujeme nežnosť našej vernosti a lásky k Bohu a blížnemu.

Pane Ježišu, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosíme o milosť prinášať obety každodenného rodinného života pre dobro všetkých členov našich rodín.


Modlime sa modlitbu sv. Hyacinty, ktorú často opakovala:

Ježišu, robím to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a za odčinenie urážok, ktoré sa dostávajú Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie od nás i od celého sveta“.

Ó, milostiplná Presvätá Fatimská Panna, prosíme ťa, pomôž nám spolupracovať s Božím plánom, aby sme sa stali účastníkmi Pánovej milosti, ktorú si v Cova da Iria darovala pastierikom vo videní žiariaceho nebeského svetla. S pomocou tejto milosti sľubujeme bojovať, aby sme plnili Božiu vôľu v našom živote s túžbou slobodne zachovávať to, o čo si prosila vo Fatime. Prosíme o tvoj príhovor Ježiša Krista, ktorý s Otcom žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen


Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie

pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam

a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného

vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.

Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca

a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.


 

3. DEŇ VÝZVA K ÚČASTI NA EUCHARISTII

 

Pri treťom zjavení Anjela pokoja, anjel v ľavej ruke držal kalich,  nad ním sa vznášala hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha.  Anjel nechal kalich vznášať sa vo vzduchu, kľakol si a trikrát opakoval:

„Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  hlboko sa ti klaniam a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista,  prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta,  na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú . Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca  a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

Potom sa zodvihol, vzal kalich a hostiu, podal mi svätú hostiu a rozdelil krv z kalicha Hyacinte a Františkovi, pričom povedal:

„Prijmite Telo a pite Krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú! Robte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha!”

Kľakol si znovu na zem a opakoval s nami ešte trikrát modlitbu: „Najsvätejšia Trojica…“ a zmizol. Zostali sme nehybní a opakovali sme stále tie slová. Keď sme vstali, videli sme, že je večer a že je čas ísť domov.

Sila Božej prítomnosti bola taká intenzívna, že nás pohltila a takmer rozdrvila. Raz, po niekoľkých dňoch od zjavenia, keď sme sa vrátili do normálu, František sa opýtal: „Anjel ti dal sväté prijímanie, ale čo dal Hyacinte a mne?“ „Bolo to tiež sväté prijímanie,“ povedala Hyacinta s nevyjadriteľnou radosťou. „Nevidel si, že to bola Krv, čo tiekla z Hostie?“

„Cítil som, že Boh bol v mojom vnútri, ale nevedel som ako!“ Potom, ľahnúc si tvárou k zemi, František s Hyacintou zostali takto dlhý čas opakujúc dookola modlitbu anjela “Najsvätejšia Trojica…“


„Vezmite a jedzte telo a pite krv Ježiša Krista, ktorého hrozne urážajú nevďační ľudia. Odčiňujte ich previnenia a potešujte svojho Boha.“

Táto výzva, ktorou nás posolstvo obracia k evanjeliu, je veľmi jasná, ale mnohí ju zle pochopili, zabudli na ňu, odložili ju, opustili a čo je ešte smutnejšie, potupili!

Keď Ježiš Kristus prejavil svoj úmysel zostať s nami v Eucharistii, aby bol naším duchovným pokrmom, našou silou a naším životom, farizeji sa pohoršovali a neuverili. Ale Pán zdôraznil: „Ja som chlieb života. … Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. … Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 48-53). Z týchto slov je jasné, že ak sa nebudeme živiť svätým prijímaním, nebudeme mať v sebe život milosti, ktorý závisí od nášho spojenia s Kristom, skrze prijímanie jeho tela a krvi. V Eucharistii zostal preto, aby bol naším duchovným pokrmom, naším každodenným chlebom, ktorý v nás udržiava nadprirodzený život. / Výzvy Fatimského posolstva/

———————————————————————————————————-

„ Cirkev a svet veľmi potrebujú eucharistický kult. Ježiš nás očakáva v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme svoj čas a poďme sa s ním stretnúť v adorácii, v rozjímaní plnom viery a buďme ochotní zadosťučiniť za veľké viny a zločiny sveta. Nech naša adorácia nikdy neprestáva./ Ján Pavol II. Cirkev žije z Eucharistie/

Panna Mária, prosíme ťa, vypros nám tú milosť, aby sme ako malí pastierikovia často prijímali Ježiša pod spôsobom chleba do našich sŕdc, aby sme neváhali venovať svoj čas Adorácii Oltárnej Sviatosti a tak potešovať Ježiša, ktorý „ je smutný pre naše hriech“, ako to povedal sv. František.


Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

 

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie

pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam

a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného

vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.

Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca

a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.


 

4. deň – VÝZVA KU KAŽDODENNEJ MODLITBE RUŽENCA

 

Táto výzva zaznela prvý raz 13. mája 1917, keď tri chudobné deti z Aljustrelu pásli svoje stádo na pozemku menom Cova da Iria.

13.mája 1917 počas prvého zjavenia sa Mária opýtala troch pastierikov: „Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“ „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Naša Pani uzatvára svoje posolstvo slovami: „Modlite sa ruženec každý deň, aby ste získali pokoj pre svet a koniec vojny.“


Modlitba ruženca je prijateľná všetkým, chudobným i bohatým, múdrym i nevedomým, veľkým i malým.

Všetci ľudia dobrej vôle sa môžu a musia každý deň modliť ruženec. Prečo? Aby sa spojili s Bohom, ďakovali mu za jeho dobrodenia a žiadali o milosti, ktoré potrebujú. Modlitba nás privádza k rodinnému stretnutiu s Bohom, ako dieťa, ktoré ide k Otcovi, aby mu ďakovalo za prijaté dobrodenia, aby s ním hovorilo o osobných veciach, aby prijalo jeho rady, pomoc, jeho oporu a požehnanie.

Pretože všetci sa potrebujeme modliť a Boh nás žiada o modlitbu ako každodenné gesto, modlime sa tú, ktorá je nám dostupná: modlitbu ruženca. Dá sa modliť spoločne i súkromne, v kostole pred Najsvätejšou sviatosťou, i doma v rodine alebo sami, či už cestou , pri cestovaní ako aj na pokojnej prechádzke poľom. Matka rodiny sa môže modliť, kým hojdá v kolíske svoje malé dieťa, alebo upratuje dom. Náš deň má 24 hodín… takže nebude to veľa, ak duchovnému životu, dôvernému a rodinnému rozhovoru s Bohom vyhradíme štvrť hodiny.

Ruženec je cenným prostriedkom na zachovanie viery, nádeje a lásky.

Aj ľudia, ktorí nevedia alebo nie sú schopní uzobrať sa v duchu a meditovať, spomenú si na Boha, len čo vezmú do rúk zrnká ruženca, aby sa modlili. Keď pri každom desiatku opakujú tajomstvo Kristovho života, už si ho pripomenú a táto spomienka udrží v dušiach zapálené večné svetlo viery, udržiava knôt zapálený a zabraňuje, aby úplne vyhasol.

Naopak, v tých, čo zanedbávajú modlitbu ruženca, ani sa nezúčastňujú každý deň na obete svätej omše, nemá čo udržiavať vieru a napokon sa utápajú v materializme pozemského života.

Preto Boh skrze svoju Cirkev a Našu Paniu odporúčal veľmi naliehavo ruženec všeobecne všetkým ako cestu a bránu spásy: „Modlite sa ruženec každý deň“ (Naša Pani, 13. mája 1917). / Z knihy – Výzvy Fatimského posolstva, sestra Lucia/


„Ó, Máriin posvätný ruženec, sladká reťaz spájajúca nás s Bohom“

„ … Dnes s radosťou zverujem sile tejto modlitby – ako som už spomenul na začiatku – problém pokoja vo svete a otázku rodiny.

Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj (Ef 2, 14).

Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu. V istom období bola kresťanským rodinám táto modlitba zvlášť drahá a tak ich určite zbližovala. Dôležité je, aby sme toto vzácne dedičstvo nestratili. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.

Preto chcem poprosiť tých, ktorí sa venujú pastorácii rodín, aby z celého srdca odporúčali modliť sa ruženec.

Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná. Posvätný ruženec sa svojou dávnou tradíciou ukázal zvlášť účinný ako modlitba, v ktorej rodina nachádza sama seba. Tým, že jej jednotliví členovia obracajú svoj pohľad na Ježiša, získavajú vždy znovu schopnosť vidieť jeden druhého novými očami, komunikovať spolu, byť solidárni, odpustiť si navzájom a zakaždým začínať vo zväzku lásky obnovenom z Božieho Ducha.

Mnohé problémy dnešných rodín, najmä v ekonomicky vyspelých spoločnostiach, pramenia z rastúcej neschopnosti ich členov komunikovať. Nedokážu sa spolu zísť a v zriedkavých prípadoch, keď tak urobia, sú plne zaujatí sledovaním televízie. Vrátiť sa k modleniu ruženca v rodine znamená naplniť každodenný život úplne inými obrazmi, obrazmi tajomstva spásy: obrazom Vykupiteľa a obrazom Najsvätejšej Matky. Rodina, ktorá sa spolu modlí ruženec, napodobňuje ovzdušie nazaretskej domácnosti, ktorej stredobodom je Ježiš: prežívajú s ním radosti a smútky, svoje potreby a plány zverujú do jeho rúk, čerpajú z neho nádej a silu pokračovať.

Takisto je pekné a užitočné, ak tejto modlitbe zveríme vývoj a rast našich detí.

Obraciam sa na vás všetkých, bratia a sestry vo všetkých sférach života, na vás, kresťanské rodiny, na vás chorí a starí, a na vás, mladí ľudia: s dôverou znovu vezmite do rúk ruženec. Objavte ho vo svetle Písma, v súlade s liturgiou a v kontexte vášho každodenného života.“ / Výňatky z Apoštolského listu o ruženci – Ján Pavol II./


Pane Ježišu, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosíme o milosť aby sa v rodinách obnovila modlitba posvätného ruženca, aby každý člen rodiny nanovo objavil bohatstvo a krásu tejto jednoduchej modlitby.

 

Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

 

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie  pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“ Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam  a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného  vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.


 

5. DEŇ VÝZVA K ÚCTE K NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

 

Počas 2. zjavenia sa Lucia opýtala „Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma ľudia viac poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu, tieto duše budú Bohom milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“
„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom. „Nie dcéra moja. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“


Panna Mária hovorí o svojej túžbe splniť Ježišovu vôľu, ktorú napokon pozná! Chce, aby sa splnila jeho túžba – aby bola viac poznaná a milovaná.
Mária je poslom Boha. Všetko, čo hovorí, hovorí v Božom mene. Okrem toho, „Panna Mária bola celá zo svetla a to svetlo bol Boh“.
Zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie znamená viesť ľudí k úplnému zasväteniu sa, k obráteniu, darovaniu, vnútornej úcte, uctievaniu a láske. Teda v tomto duchu zasvätenia a obrátenia chce Boh zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Sestra Lucia povedala: „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je mojím útočiskom, predovšetkým vo veľmi ťažkých chvíľach. Tam sa cítim v bezpečí. Táto istota Máriinej ochrany ma veľmi upokojuje a teší. V Máriinom Srdci nachádzam útechu a silu. Toto Nepoškvrnené Srdce je kanál, cez ktorý Pán necháva prúdiť do mojej duše hojnosť milostí“.

 


Pred odchodom do Lisabonu, kde Hyacinta mala zomrieť osamote, naposledy radila Lucii: „Veľmi miluj Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Márie a prinášaj veľa obiet za hriešnikov… Onedlho pôjdem do neba. Ty tu zostaneš, aby sa stalo známe, že Boh si želá zaviesť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Ak to budeš mať povedať, neskrývaj sa. Povedz každému, že Boh nás zahŕňa milosťami skrze Nepoškvrnené Srdce Márie, aby ju ľudia o ne prosili, a že Ježišovo Srdce si praje, aby Nepoškvrnené Srdce Márie bolo uctievané vedľa Neho. Tiež im povedz, aby sa modlili k Nepoškvrnenému Srdcu Márie za pokoj, ktorý jej Boh zveril. Keby som len mohla vložiť do sŕdc všetok oheň, ktorý horí v mojom vlastnom srdci a vďaka ktorému tak veľmi ľúbim Srdcia Ježiša i Márie!“


 

Všetci vieme, čo znamená pre rodinu matkino srdce: je láskou! Veď láska vedie matku, aby bdela pri kolíske svojho dieťaťa, aby sa obetovala, darovala, bežala brániť svoje dieťa. Všetky deti dôverujú maminmu srdcu, všetky vedia, že v ňom nájdu veľkú útechu. To isté platí o Panne Márii. Ako hovorí posolstvo: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočišťom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“ Máriino Srdce je teda pre všetky jej deti útočišťom a cestou k Bohu. / Výzvy Fatimského posolstva/

 

Pane Ježišu Kriste skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ťa prosíme o milosť, aby sa v našich rodinách obnovila úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby sme si viac rozjímali o slovách sv. Hyacinty, že

„Boh nás zahŕňa milosťami skrze Nepoškvrnené Srdce Márie… a ..aby sme sa modlili k Nepoškvrnenému Srdcu Márie za pokoj, ktorý jej Boh zveril“.

 

Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

 

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie  pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“ Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam  a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného  vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.


 

6. DEŇ – Výzva k zasväteniu sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

13. júla, počas tretieho zjavenia, Panna Mária zdôraznila svoju požiadavku na odčiňovanie hriechov tým, že malých pastierikov vyučovala, ako mali prinášať svoje modlitby a obety: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k tebe, za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Neskôr žiada úctu i zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu na záchranu hriešnikov s prísľubom, že len tak jej Srdce zvíťazí nad hriechom a katastrofami spôsobenými ateizmom a rúhaním ľudí.


. „ Naša Pani nežiadala nič viac než spravodlivosť, aby mohol nastať mier, obrátenie ľudí k Bohu, a takisto naznačila veľmi jednoduché prostriedky, skrze ktoré sa to malo dosiahnuť: každodenná modlitba ruženca, zasvätenie sa Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu, ponúknutie obiet za obrátenie hriešnikov. Nič viac!

Zasvätenie, úplne odovzdanie sa Bohu skrze Máriu, znamená úplne jej všetko odovzdať zveriť. Nechať konať Boha, v úplnej závislosti… „Stačí ti moja milosť, lebo sila s dokonale prejavuje v slabosti“…. Zasvätenie, odčinenie hriechov, pokánie a posvätenie je to isté, sú naplnené v adorácii darovaním seba Bohu.

Zasvätiť sa Bohu nevyhnutne znamená konať pokánie a posväcovať sa vnútorne i navonok. /Sestra Lucia/

Panna Mária ponúka pre dnešné časy útočište, ochranu – svoje Nepoškvrnené

Srdce. Ono, ako hovorí v posolstve z Fatimy, nás privedie k Bohu

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, záchranná kotva,  ktorú Boh dáva svetu pre tieto časy, je bezpečným útočiskom, ochranou, je cestou k Bohu, je cestou k svätosti.

„ S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny,…/ Hebr. 11,7/

Máriino Nepoškvrnené Srdce je novodobou archou. Pozýva nás, aby sme vstúpili do tejto Archy, do tohto bezpečného útočišťa skrze zasvätenie sa tomuto Srdcu Matky. Potom naše rodiny, tak ako Noemova rodina, budú uchránené od všetkého čo ich v dnešnej dobe ohrozuje.


Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

 

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie  pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“ Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam  a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného  vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.


 

7. DEŇ VÝZVA K UVAŽOVANIU O VEČNOM ŽIVOTE

Počas štvrtého zjavenia žiadala Panna Mária ešte naliehavejšie modlitby a obety na rovnaký úmysel hovoriac: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“

Hyacintka tesne pred smrťou povedala: Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša, hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú to hriechy nečistoty .


„My všetci si chceme zachovať pozemský život, ktorý sa míňa dňami, rokmi, prácami, radosťami, ťažkosťami a bolesťami. Ale ako málo sa staráme o večný život! A predsa je tento jediný naozaj rozhodujúci, ktorý potrvá večne“.


Vo výzve k úcte k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme videli, že existujú dve odlišné pokolenia, medzi ktorými vládne nepriateľstvo a preto sú v rozpore: pokolenie satana, ktorý zvádza na cestu hriechu, a pokolenie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá ako Matka Božích detí vedie ich cestou pravdy, spravodlivosti a lásky. Lebo Boh je Láska a všetky jeho deti sa vyznačujú láskou! Zatiaľ čo Božie deti napredujú cestou lásky k získaniu večného šťastia kráľovstve Boha, svojho Otca, satanovo pokolenie zostupuje pre nehanebnosť hriechu do priepasti večných múk.

Vo Fatime nám poslal Boh svoje posolstvo ako ďalší dôkaz právd, ktoré nám práve pripomenul, aby sme sa nedali oklamať falošnými náukami neveriacich, ktorí ich popierajú, a poblúdených, ktorí ich prekrucujú. Preto nás posolstvo ubezpečuje, že peklo existuje a idú doň duše úbohých hriešnikov. „Videli ste peklo, kde idú duše úbohých hriešnikov. Aby sa duše zachránili, chce Boh zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému Srdcu. Ak urobíte, čo vám poviem, mnoho duší sa spasí a dosiahnu pokoj“ (Naša Pani, 13. júla 1917).

Keď posolstvo ukázalo deťom strašnú víziu pekla, ešte raz odporúča úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie ako cestu spásy: „Aby sa spasili, Boh chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak urobíte, čo vám poviem, mnoho duší sa spasí a dosiahnu pokoj.“ Pokoj vo vlastnom svedomí, pokoj s Bohom, pokoj v domoch a rodinách, pokoj s blížnymi i medzi národmi.

Pokoj, po ktorom svet tak prahne, ale od ktorého sa vzďaľuje, lebo nepočúva a nezachováva Božie slovo! Preto nám hovoria slová posolstva: „Ak urobíte, čo vám poviem…“ Čo nám hovorí Naša Pani?

Teraz vám pripomeniem jednu stranu z Evanjelia sv. Jána, kde nájdeme „Máriino prikázanie“. V Káne Galilejskej sa oslavuje svadba…. Mária spozorovala, že chýba víno, a informovala Syna o nepríjemnej situácii, ktorá by mohla uviesť novomanželov do zlého svetla. Keď oboznámila Ježiša so situáciou, povedala sluhom: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Tí poslúchli a Pán premenil vodu na víno (Jn 2, 1-10). Toto môžeme pokladať za Máriino prikázanie: „Urobte, čo vám povie.“ Poslúchajte Božie Slovo, ktorým je Ježiš Kristus, jeho slovo!

Pane Ježišu Kriste, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ťa prosíme o milosť, aby sme verili tvojmu slovu a podľa neho aj žili, zároveň aby sme robili aj to o čo nás prosíš cez posolstvo  Panny Márie vo Fatime: „Ak urobíte čo vám poviem…“ / Výzvy Fatimského posolstva/


Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

 

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie

pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam

a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného

vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú.

Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca

a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.


 

8. deň  VÝZVA K VYTRVALOSTI V DOBROM

Pri piatom zjavení 13. septembra Panna Mária povedala: „Pokračujte v modlitbe ruženca, aby ste dosiahli koniec vojny.

V októbri príde náš Pán, rovnako ako Bolestná Panna Mária a Panna Mária z Karmelu, Svätý Jozef s Dieťaťom Ježišom, aby požehnal svet. Boh sa teší z vašich obetí. Nechce, aby ste spali s lanom, ale aby ste ho nosili iba cez deň.“


Posolstvo nás žiada, aby sme pokračovali v modlitbe ruženca, ktorá je všeobecne prístupná všetkým, veľkým i malým, bohatým i chudobným, múdrym i nevedomým. Všetci ľudia dobrej vôle sa môžu každý deň modliť ruženec.

Avšak prečo nás posolstvo žiada pokračovať v tejto modlitbe každý deň? Lebo modlitba je základ celého duchovného života: ak zanedbáme modlitbu, začne chýbať nadprirodzený život, ktorý spočíva v stretnutí našej duše s Bohom. Toto stretnutie sa uskutočňuje v modlitbe.

Isté je, že vtedy sa posolstvo vzťahovalo na svetovú vojnu, ktorá sužovala ľudstvo. Lenže táto vojna je aj symbolom mnohých iných vojen, ktoré nás obklopujú, a potrebujeme dosiahnuť ich koniec svojou modlitbou a obetou. Myslím na vojny, ktoré nám vyhlasujú nepriatelia našej večnej spásy: diabol, svet a naša telesná prirodzenosť.

„Pokračujte v modlitbe, aby ste získali pokoj,“ ktorý je ovocím víťazstva nad pokušeniami, čo nás zvádzajú na cesty, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom. Ježiš Kristus hovorí jasne: „Nie každý, kto mi hovorí „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 7, 21).

Preto nám posolstvo hovorí: Pokračujte v modlitbe ruženca, aby sa vojna skončila.


 

Pane Ježišu Kriste na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosíme o milosť vo vytrvania v modlitbe ruženca a konaní dobra v našich rodinách.

 

 

 

Nasleduje modlitba posvätného ruženca s modlitbou zasvätenia

 

 

MODLITBA ZASVATENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem seba a všetkých členov mojej rodiny tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam tvojmu Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť.

 

MODLITBA ANJELA POKOJA

„Ó môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie  pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“ Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý,  s hlbokou úctou sa ti klaniam  a obetujem ti najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného  vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa obráť úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Ó, Fatimská Panna Mária, tvoje materinské posolstvo nás pozýva, aby sme sa slobodne podieľali na spáse ľudí prostredníctvom modlitby ruženca, obetovaním skutkov pokánia a zasvätením sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu!

Tak ako si sa zjavila trom pastierikom, prosíme ťa, aby si aj nám vyprosila milosť, ktorou je sám Boh, a aby sme sa ožiarení svetlom tejto Božej  milosti mohli podieľať na obrátení hriešnikov, na zjednotení sa v jedinej Kristovej Cirkvi, na víťazstve tvojho Nepoškvrneného Srdca vo svete a tebe osobitným spôsobom zverenom ruskom národe.

Prosíme ťa o príhovor u nášho Pána Ježiša Krista, nášho jediného Spasiteľa, ktorý s Otcom a Duchom Svätým je jediný Pán, jediný Boh a jediná Najsvätejšia Trojica. Amen.