Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo

Domov / Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo

Pozývame všetky deti, mládež, ale aj celé rodiny zapojiť sa do pripravovanej modlitebnej akcie v deň prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime :

13. máj 2022

pod názvom

„ Deti, pomôžte aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo.“

Všetkých nás sa dotýka vážna situácia, ktorá dnes ohrozuje pokoj a mier na celom svete. Volanie Panny Márie z Fatimy aj dnes pokračuje. Svet nepočúval jej volania a prosby a tak je zachvátený vojnami, nepokojom.

Je tu ale stále iskierka nádeje, svetlo, ktoré nám dáva prisľúbenie Panny Márie z Fatimy :

Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí“! 

Táto iskierka sa nanovo zapálila obnovením zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pápežom Františkom.

Radi by sme pokračovali v zapaľovaní tejto nádeje a pozvali všetky deti, mládež a rodiny, aby svojou osobnou snahou a s Božou pomocou]  prispeli k urýchleniu tohto víťazstva.

Sv. Ján Pavol II. povedal, že „Modlitba detí má veľkú silu“.

Sme Občianske združenie Rodinné spoločenstvo FATIMA, ktoré sa venuje šíreniu fatimského posolstva medzi deťmi, mládežou a v rodinách.

Pripravili sme pre vás v spolupráci s ACN modlitebnú aktivitu:

„Deti, pomôžte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo“,

inšpirovaný Deťmi Eucharistie – vzdelávacím a evanjelizačným programom duchovného formovania detí Medzinárodného svetového apoštolátu Fatimy. Veríme, že Vás osloví a radi sa do neho zapojíte.

Je našou túžbou zhromaždiť deti na

  • spoločnú modlitbu posvätného ruženca
  • v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
  • zasvätením detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

na Fatimský deň – 13. mája 2022 .

Je dobré pripraviť sa na takýto veľký deň. Preto vás pozývame do Školy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, počas ktorej sa budeme pripravovať na tento deň. Bude prebiehať mesiac po Veľkej noci. Začíname od 18.4.2022.

Môžu sa pripojiť deti, žiaci v školách so svojimi katechétmi, rodičia s deťmi, ale aj jednotlivé farnosti.

Počas tohto prípravného obdobia raz v týždni budú k dispozícii aktuálne informácie a materiály k stiahnutiu na našej webovej stránke

https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie/

 

Panna Mária si praje, aby táto výzva k modlitbe, obráteniu a pokániu zaznela skrze detí v rodinách, aby sa oheň viery nanovo mohol zapáliť vo všetkých rodinách na celom svete.

Panna Mária volá aj teba: „Potrebujem tvoju pomoc, aby ľudia našli cestu späť k Bohu, aby nastal pokoj a mier vo svete. Staňte sa misionármi môjho Nepoškvrneného Srdca, nasledujúc malých pastierikov z Fatimy, ktorí odpovedali na výzvy k modlitbe, obráteniu  a pokániu