Sviečková procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Domov / Sviečková procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Sviečková procesia so sochou Fatimskej Panny Márie

Pozývame vás na

Sviečkovú procesiu so sochou Fatimskej Panny Márie v predvečer 107.výročia 1. zjavenia Panny Márie vo Fatime, 12. mája 2024

Program:

18.00 – modlitba posvätného ruženca v kaplnke Domu Panny Márie
19.30 – začiatok procesie pred Domom Panny Márie
 . . . . . – pokračovanie na časť furča modlitba ruženca v kostole v Ždani pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou s myšlienkami o fatimskom posolstve

Sviečky budú k dispozícii za dobrovoľný príspevok.

Pre deti a mládež: 13. mája 2024

13. mája – pozývame deti na modlitbu ruženca v rámci Modlitbového dňa detí a mládeže za mier a pokoj vo svete,

0 17.30 hod. v kostole Panny Márie pomocnice kresťanov v Ždani – Detské večeradlo, po večeradle sv. omša.

Spojme sa spoločne v modlitbe za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo svete.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prídu zapojiť a podporiť tento úmysel svojou modlitbou.