Deviatnik program

Domov / Deviatnik program

Deviatnik program

Deviatnik K Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – trojdnie od 5. júna do 7. júna 2024

s o. Jurajom Augustínom

Streda – Piatok

      

9.00 –   Vyloženie Sviatosti Oltárnej

. . . . . . . Radostný ruženec a ruženec svetla / večeradlo/

10.00 –  Tichá adorácia

11.00 –  Bolestný a slávnostný ruženec

12.00 –  Anjel Pána

. . . . . . . Tichá adorácia

15.00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15.15 – Radostný ruženec a ruženec svetla

16.30 – Bolestný a slávnostný ruženec

17.30 – Vešpery

18.00 – Sv. omša

. . . . . . . Tichá adorácia

20.00 – Moderovaná Adorácia

21.00 – Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

             CELONOČNÁ  ADORÁCIA

7.00   – ukončenie celonočnej adorácií

 

Sobota 8. júna – spomienka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

. 9.30  – večeradlo

10.30  – ruženec detí

11.00  – sv. omša

 

15.00 – program pre deti – výroba misijného ruženca z balónov

. . . . . .– vypustenie ruženca