Modlitebné karty – mládež

Domov / Modlitebné karty – mládež
 1. Vyberte si jeden deň v mesiaci, kedy by si mal „službu modlitby“ . Klikni na link : Modlitebné karty a zarezervuj si „svoj deň, svoju kartu“. Po zaregistrovaní dostaneš do mailu potvrdenie spolu s brožúrkou a modlitebnou kartou na stiahnutie.
 2. Môžete si brožúrku objednať aj v tlačenej forme.
 3. Môžete si objednať aj balíček: tlačená brožúrka, modlitebná karta a misionársky ruženec.
1. stĺpec 2. stĺpec 3. stĺpec 4. stĺpec 5. stĺpec 6. stĺpec 7. stĺpec
Modlitebné karty – mládež
1. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-01.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
5. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-05.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
9. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-09.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
13. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-13.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
17. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-17.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
22. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-22.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
27. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-27.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – mládež
2. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-02.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
6. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-06.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
10. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-10.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
14. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-14.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
18. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-18.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
23. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-23.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
28. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-28.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
3. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-03.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
7. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-07.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
11. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-11.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
15. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-15.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – mládež
19. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-19.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
24. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-24.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
29. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-29.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
4. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-04.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
8. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-08.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
12. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-12.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
16. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-16.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
20. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-20.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
25. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-25.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
30. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-30.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
21. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-21.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
26. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-26.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – mládež
31. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-mladez-31.pdf
1/1 dostupné miesto

1. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

2. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

3. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

4. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

5. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00

6. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00

7. stĺpec

 • Modlitebné karty – mládež 0/1 dostupné miesta
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – mládež 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00
K dispozici nejsou žádné události!

„… Akú obrovskú silu má modlitba detí! … Drahí mladí priatelia, chcem vašim modlitbám zveriť problémy vašich vlastných rodín a všetkých rodín na svete. A nielen to: Mám aj ďalšie úmysly požiadať vás, aby ste sa modlili. Pápež veľmi ráta s vašimi modlitbami. Musíme sa modliť spoločne a pevne sa modliť, aby sa ľudstvo tvorené miliardami ľudí mohlo čoraz viac stať Božou rodinou schopnou žiť v mieri.“ / LIST PÁPEŽA JÁNA PAVLA II DEŤOM V ROKU RODINY /