Modlitebné karty – dospelí

Domov / Modlitebné karty – dospelí
 1. Vyberte si jeden deň v mesiaci, kedy by si mal „službu modlitby“ . Klikni na link : Modlitebné karty a zarezervuj si „svoj deň, svoju kartu“. Po zaregistrovaní dostaneš do mailu potvrdenie spolu s brožúrkou a modlitebnou kartou na stiahnutie.
 2. Môžete si brožúrku objednať aj v tlačenej forme.
 3. Môžete si objednať aj balíček: tlačená brožúrka, modlitebná karta a misionársky ruženec.
1. stĺpec 2. stĺpec 3. stĺpec 4. stĺpec 5. stĺpec 6. stĺpec 7. stĺpec
Modlitebné karty – dospelí
1. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-01.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
5. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-05.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
9. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-09.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
13. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-13.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
17. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-17.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
22. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-22.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
27. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-27.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
2. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-02.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
6. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-06.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
10. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-10.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
14. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-14.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
18. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-18.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
23. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-23.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
28. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-28.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
3. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-03.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
7. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-07.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
11. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-11.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
15. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-15.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
19. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-19.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
24. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-24.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
29. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-29.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
4. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-04.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
8. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-08.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
12. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-12.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
16. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-16.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
20. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-20.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
25. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-25.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
30. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-30.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
21. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-21.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – dospelí
26. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-26.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – dospelí
31. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A6-rodiny-31.pdf
1/1 dostupné miesto

1. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  03.00 - 04.00

2. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  03.00 - 04.00

3. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

4. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

5. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00

6. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – dospelí 0/1 dostupné miesta
  04.00 - 05.00

7. stĺpec

 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – dospelí 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00
K dispozici nejsou žádné události!

„… Akú obrovskú silu má modlitba detí! … Drahí mladí priatelia, chcem vašim modlitbám zveriť problémy vašich vlastných rodín a všetkých rodín na svete. A nielen to: Mám aj ďalšie úmysly požiadať vás, aby ste sa modlili. Pápež veľmi ráta s vašimi modlitbami. Musíme sa modliť spoločne a pevne sa modliť, aby sa ľudstvo tvorené miliardami ľudí mohlo čoraz viac stať Božou rodinou schopnou žiť v mieri.“ / LIST PÁPEŽA JÁNA PAVLA II DEŤOM V ROKU RODINY /