ZMIERNA POBOŽNOSŤ

Domov / ZMIERNA POBOŽNOSŤ

ZMIERNA POBOŽNOSŤ

ZMIERNA POBOŽNOSŤ

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Zotrvajme v tomto čase na modlitbách pred Sviatosťou Oltárnou s modlitbami a odproseniami za hriechy ľudí.

KDE?  v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani
             od 11.2.2024 do 14.2.2024 v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani.

začiatok: 11.2. od 14. hod. do 21. hod.
                  12.2.- 13.2. od 9. hod. do 21. hod.

záver:      14.2. 2024 od 9. hod. do 14. hod.

Pobožnosť po celý čas vedie o. Juraj Augustín

Panna Mária pri 1. zjavení 13. mája 1917 vo Fatime sa opýtala malých pastierikov:  …„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“ „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Deti odpovedali áno, chceme….

10.decembra 1925 to bol sám Ježiš, ktorý sestre Lucii povedal: „Maj súcit so Srdcom tvojej najsvätejšej Matky, pokrytom tŕním, ktorým ho nevďační muži i ženy prebodávajú v každej chvíli a nie je tu nikto, kto by to odčiňoval, a tak ich odstránil.“ Preblahoslavená Panna sa jej potom prihovorila nasledovne: „Pozri, dcéra moja, na moje Srdce obkolesené tŕním, ktorým ho nevďační ľudia prebodávajú v každej chvíli svojím rúhaním a nevďačnosťou. Aspoň ty ma skús potešiť a ja sľubujem, že budem v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu pri tých, ktorí sa na prvú sobotu nasledujúcich 5 mesiacov vyspovedajú, príjmu Eucharistiu, pomodlia sa 5 desiatkov ruženca a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozjímajúc o ružencových tajomstvách s cieľom  aby ma potešili a s úmyslom na odčinenie hriechov voči mne.“

 

Aj my sme pozvaní odčiňovať za naše hriechy i hriechy celého sveta modlitbami a obetami. a tak vyprosovať Božie milosrdenstvo pre svet.

Program – Zmierna pobožnosť

od 11.2.2024 do 14.2.2024

Nedeľa 11.2.2024

14.00   –  Sv. omša
Vyloženie Oltárnej Sviatosti
15.00   –  Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15   –  Tichá adorácia
16.00   –  Bolestný a slávnostný ruženec
17.00   –   Tichá adorácia
17.30   –   Vešpery
18.00  –    tichá adorácia
20.00  –    Adorácia – odprosovanie
21.00  –    Ukončenie adorácie

 

Pondelok 12.2.2024

Utorok      13.2.2024

9.00     –   Radostný ruženec a ruženec svetla / večeradlo/
10.00   –   tichá adorácia
11.00   –   bolestný a slávnostný ruženec
12.00   –   Anjel Pána
Tichá adorácia
15.00    –  Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.30    –  Radostný ruženec a ruženec svetla
17.00     – Bolestný ruženec
17.30     – vešpery
18.00     – sv. omša
Tichá adorácia
20.00     –  Adorácia – odprosujúce modlitby
21.00     –  Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

 

Streda  14.2.2024

9.00     –   Bolestný ruženec – večeradlo
10.00   –   tichá adorácia
11.00   –   zmierna pobožnosť
12.00   –   Sv. omša
13.00   –   Ukončenie