Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Domov / Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Zasvätenie detí Nepoškvrnenému Srdcu Panny Máriena

Detský denný tábor v spolupráci s farnosťou Čaňa a farnosťou Trstené pri Hornáde sa uskutočnil v dňoch

od 8.8. do 12.8.2022 v priestoroch Domu Panny Márie.

Počas tábora s témou „Boj o Kráľovstvo rodín“ sme spoločne hľadali Božiu výzbroj na ochranu rodiny. Nechali sme sa viesť citátom zo sv. písma:

Efezanom 6:11-18 SSV

„Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“

Na pomoc sme si zobrali aj troch fatimských pastierikov, ktorí nám ukázali svojim životom ako „bojovať“ za záchranu duší skrze modlitbu ruženca adoráciou Oltárnej Sviatosti a prinášaním malých obiet.

Počas celého tábora sa deti učili ako používať tieto „zbrane“.
Deti aj s animátormi prichádzali denne do kaplnky a spoločne adorovali a modlili sa sv. ruženec.

Na záver tábora počas sv. omše sa deti zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a prijali medailón Panny Márie ako znak zasvätenia sa Bohu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

MODLITBA ZASVÄTENIA

Mária, Matka moja, zasväcujem sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby
duše i tela.
Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávam Tvojmu Srdcu s úplnou
dôverou pre čas i pre večnosť. Amen