Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Domov / Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Pondelok:

13.00   –  Vyloženie Oltárnej Sviatosti
13.30   –  Radostný ruženec a ruženec svetla / večeradlo/
15.00   –  Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15   –  Tichá adorácia
16.00   –  Bolestný a slávnostný ruženec
17.00   –   Tichá adorácia
18.00   –   Sv. omša
19.00  –    Rodinné večeradlo, celý ruženec – on line prenos cez YouTube kanál
21.00  –    Ukončenie adorácie – požehnanie

 

Utorok – Štvrtok

9.00     –   Radostný ruženec a ruženec svetla / večeradlo/
10.00   –   tichá adorácia
11.00   –   bolestný a slávnostný ruženec
12.00   –   Anjel Pána
Tichá adorácia
15.00    –  Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.30    –  Radostný ruženec a ruženec svetla
17.00     – Bolestný ruženec
17.30     – vešpery
18.00     – sv. omša
Tichá adorácia
20.00     –  Adorácia / slávnostný ruženec /
21.00     –  Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

 

Piatok

9.00     –   Radostný ruženec a ruženec svetla / večeradlo/
10.00   –   tichá adorácia
11.00   –   bolestný a slávnostný ruženec
12.00   –   Sv. omša
13.00   –   Ukončenie týždňa modlitieb za jednotu kresťanov