Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Domov / Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Milé rodiny,

pôstne obdobie je pre všetkých kresťanov príležitosťou vyjsť na cestu od sebectva k láske. Môžeme viac poznávať Božiu lásku, odpovedať na ňu, nechať sa ňou inšpirovať a premieňať.

Rovnako ako tri fatimské deti Hyacinta, František a Lucia, ktoré odpovedali na prosbu Panny Márie k modlitbe, obráteniu a pokániu, aj každá rodina je pozvaná vstúpiť do tejto Školy Panny Márie podľa vzoru malých pastierikov z Fatimy a nechať sa premieňať Božou láskou.

Počas tohto pôstneho obdobia prichádzame k vám s ponukou evanjelizačného programu pre deti školského veku – „Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“.

Tento program, inšpirovaný „Children of the Eucharist“- Deťmi Eucharistie v spolupráci so Svetovým apoštolátom Fatimy, je určený pre deti i celé rodiny. Ponúka 4 kroky k svätosti podľa príkladu malých pastierikov z Fatimy.

Základom tohto programu je úcta k Eucharistii a  Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tento jednoduchý program, založený na posolstve z Fatimy, môže pomôcť deťom, mladým ľuďom a aj dospelým obnoviť život modlitby, obety a pokánia rastúc v cnosti, milosti a svätosti vo svojich rodinách.

Program pozostáva zo štyroch krokov, s ktorými sa oboznámime počas troch pôstnych nedieľ.

  • obetovanie dňa, eucharistia, ruženec, zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Obsahom každého kroku bude modlitba, krátka katechéza o fatimskom posolstve pre deti i dospelých, fatimská výstava, tvorivé tematické aktivity a práce.

Je dobré, ak sa rodiny alebo deti zúčastnia celého programu a tak mohli čerpať z bohatstva fatimského posolstva a následne ho radostne prežívať vo svojich rodinách.

Program bude prebiehať v pastoračnom centre farnosti Svätej Rodiny, v pôstne nedele po krížovej ceste v dňoch
25.02., 3.03., 10.03. 2024

                                                    od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Z dôvodu prípravy množstva materiálov pre účastníkov je potrebné sa na celý program prihlásiť cez formulár:

https://forms.gle/wBa9fAxfeHoWhBUM8

Nech tento čas je pre nás všetkých novou výzvou k modlitbe, obráteniu a pokániu, tak ako o to žiadala Panna Mária vo Fatime v roku 1917.