Rodinný tábor FATIMA

Domov / Rodinný tábor FATIMA

Rodinný tábor FATIMA

v spolupráci s farnosťou Svätej Rodiny v Košiciach

organizuje 19. ročník,

Vznik, program

Rodinný letný tábor FATIMA vznikol ako ovocie niekoľkoročných modlitebných stretnutí rodín, ktoré sa stretávali na modlitbách od roku 1993. V roku 1999 sa tieto rodiny zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vzniklo niekoľko modlitebných stretnutí rodín s modlitbou večeradla.
V roku 2006 spoločenstvo začalo organizovať detský tábor. Prvý tábor sa uskutočnil pod patronátom otcov redemptoristov v Gaboltove, kde boli na záver pozvaní aj rodičia na jednodňovú obnovu. Tábor bol ukončený spoločnou svätou omšou a zasvätením rodín Panne Márii.
Vtedy sa zrodila myšlienka pozvať na ďalší tábor aj rodičov. Postupne začali prichádzať celé rodiny a tábor dostal názov – Rodinný letný tábor FATIMA.
Hlavnou myšlienkou tábora je vytvoriť priestor pre celú rodinu, aby si každý člen rodiny mohol nájsť svoje miesto, načerpať duchovne, duševne aj telesne. Základnými piliermi je ucta k Eucharistii a Panne Márii.
Každý tábor má svoju tému. Tá sa na začiatku dňa uvádza pre všetkých účastníkov formou dramatizácie, ktorá navodí atmosféru dňa veľmi výstižným a duchovne silným spôsobom prostredníctvom divadla, spevu a tanca.

Program tábora je prispôsobený tak, aby rodičia mali priestor na modlitbu, prednášky aj vzájomné rozhovory. Po celý čas je vyložená Sviatosť Oltárna k adorácii a k dispozícii sú kňazi na službu svätej spovede a duchovných rozhovorov.

V čase programu rodičov je pre deti zabezpečený bohatý program s animátormi. Program je zostavený tak, aby bol prispôsobený vekovej kategórii: škôlka, mladší školský vek a starší školský vek. Pre nás je dôležité, aby samotné hry obsahovali duchovnú myšlienku, aby sa deťom, im blízkym spôsobom, predstavil život viery, aby sa v nich prebudila túžba viac poznať Boha aj cez posolstvo Panny Márie z Fatimy.

Deti mladšieho a staršieho veku sú zúčastnení „riadneho tábora“ so svojím programom a animátormi.

Deti do 6 rokov majú tiež svojich animátorov s programom prispôsobeným podľa veku.

Pre rodičov s deťmi do 2 rokov je počas programu v ponuke individuálna starostlivosť o deti.

Vyvrcholením tábora je púť do Ľutiny, kde sa rodiny zasväcujú Panne Márii. Do srdca Panny Márie vkladajú svoje rodiny, ako do bezpečného útočišťa, do tejto Novodobej Archy, aby mohli nájsť útočište a ochranu.
V tomto náročnom čase krízy rodiny, náhlenia a stresu, je tu čas modlitby, adorácie, ale aj čas na rozhovory, vzájomné povzbudenie či zdieľanie v radostnom spoločenstve rodín, detí a kňazov.

Potrebujeme sa stíšiť a nechať sa nanovo naplniť Duchom Svätým cez Máriino Nepoškvrnené Srdce, aby sme vedeli s novou silou a dôverou v Božiu pomoc a pod ochranou Panny Márie kráčať ďalej s úsmevom a radosťou.

 

Rodiny mne zasvätené

„Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi zasvätili. Zhromažďujem v tomto období rodiny a uvádzam ich do vnútra svojho Nepoškvrneného Srdca, aby mohli nájsť útočište a istotu, povzbudenie a ochranu….

…Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote…

Ak pôjdete cestou, ktorú vám ukazujem, ak počúvnete a budete uvádzať v skutok to, čo som vám dnes povedala, vaše rodiny budú prvými jarnými výhonkami môjho víťazstva. Tieto malé, skryté, mlčanlivé výhonky, ktoré už klíčia vo všetkých častiach sveta, predchádzajú novú éru a nové časy, ktoré sú už predo dvermi. Všetkých vás pozdravujem a všetkých vás žehnám.“ / Don Gobi – Kňazom, najmilším synom Panny Márie/

 

Rodinný tábor FATIMA sa uskutoční v Drienici – Hotel Javorná v termíne:

od 8.7. 2024 (pondelok) do 13.7. 2024 (sobota)

Cena za 1 osobu:

dospelý                                              199 € 
dieťa 14 – 17,9 rokov             160 € 
dieťa 6 – 13,9 rokov 150 € 
dieťa 3 – 5,9 rokov 135 € 
dieťa do 2,9 rokov 75 €*

 

* bez nároku na lôžko a stravu, poplatok zahŕňa iba časť nákladov na animátora
Možnosť doobjednania stravy pre deti do 2,9 rokov – 50 €  (prosíme uviesť v prihláške)

Poplatok zahŕňa: ubytovanie na 5 nocí, plnú penziu (pre deti strava 5x denne), pitný režim, pedagogický dozor, celodenný program pre deti a dospelých, časť nákladov na animátora.

Pobyt začína registráciou a ubytovaním v pondelok dňa 8.7.2024 o 15.00 hod., nasleduje sv. omša o 16.30 hod. a večera o 18.00 hod. Tábor končí obedom v sobotu 13.7.2024.

Doprava na miesto konania tábora: Individuálne

  • V prípade špeciálnej diéty alebo bezlepkovej stravy, prosíme uviesť diétu v prihláške.
  • Pre sociálne slabšie rodiny je možnosť zľavy po osobnej dohode.
  • Ak by ste chceli pomôcť viacdetným alebo sociálne slabším rodinám, radi privítame finančný dar.
  • Rekreačný poukaz je možné uplatniť a to na stravu a ubytovanie. Hotel Javorna na začiatku pobytu vystavuje účtovné doklady na uplatnenie rekreačného poukazu – uveďte v prihláške, či máte záujem o vystavenie faktúry. Faktúru nie je možné vystaviť dodatočne po začatí pobytu.

Zálohová platba: Po vyplnení prihlášky a jej zaslaní, Vás prosíme o úhradu zálohovej platby vo výške 50 % z celkovej sumy. Celú sumu prosíme uhradiť do 15. 6. 2024.
Číslo účtu: SK1283300000002800772542
Rodinné spoločenstvo FATIMA
Do poznámky uviesť meno a priezvisko + tábor Fatima

Prihlášku je potrebné poslať na e-mail adresu taborfatima@gmail.com

 Akékoľvek ďalšie informácie: Danka Kolodziejová, tel.č.: 0903608231

Alebo cez link: https://forms.gle/jsu4eese3JB47PM37, následne vám pošleme prihlášku

PRIHLÁŠKA