Rodinný tábor FATIMA

Domov / Rodinný tábor FATIMA

Rodinný tábor FATIMA

Vás pozýva na 15. ročník

Rodinného tábora FATIMA – „Urobte všetko čo vám povie“

od 2. júla do 8. júla 2023 v Drienici – hotel Javorná

alebo v skrátenom termíne

 od 4. júla do 8. júla 2023

 

Rodinný tábor je určený pre celé rodiny s deťmi. Program je zameraný na obnovu manželstva a rodiny, prostredníctvom duchovného programu pre každého člena rodiny.

Počas celého tábora budú prítomní kňazi – karmelitáni.

V programe sú zahrnuté: denná sv. omša, adorácia, modlitba ruženca, prednášky, rozhovory, možnosť spovede, ale aj športový a zábavný program pre celé rodiny.

Témou pre manželov je novinka

                       – Manželstvo v tajomstvách radostného ruženca.

Vychádzame z knihy: Manželstvo v tajomstvách ruženca, ktorú napísal poľský kňaz Kamil Dabrowski. Táto kniha obsahuje veľké bohatstvo, 28 – dňové rekolekcie, ktoré majú priviesť manželov k obnoveniu svojho vzťahu s Bohom i k sebe navzájom.

Na tohtoročnom tábore budeme spoločne rozmýšľať nad tajomstvami radostného ruženca.

„Žijeme vo veľmi rýchlom tempe. Domov, práca, starostlivosť o deti, lekár, škola, média, úrad, obchod atď. Množstvo týchto a ďalších činností nás môže viesť k tomu, že stratíme to, čo je najdôležitejšie. Riskujeme, že stratíme živý a skutočný vzťah s Bohom, ale aj medzi sebou navzájom.

Počas celého týždňa sa pokúsime cez modlitbu ruženca a rozjímaní nad jeho tajomstvami načúvať čo nám hovorí Boh o našom osobnom obrátení, ale ukáže nám aj to, ako konať, aby naše manželstvo bolo krajšie a  prinášalo viac ovocia, pretože napriek ťažkostiam je manželstvo krásnou cestou k radosti a svätosti.

Prijmite pozvanie nechať sa formovať touto „obyčajnou modlitbou“, ktorá má moc priniesť neobyčajné zmeny vo vašom vzťahu, v atmosfére každodennej sv. omše, adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, vzájomnými rozhovormi a zdieľaním v radostnom spoločenstve rodín, ktorým záleží na upevnení rodiny a obnovení vzájomnej manželskej lásky.“

Počas celého tábora budú prítomní vzácni hostia

– Goran a Katka Čurkovič z Medžugorja, ktorí nás povzbudia svojim svedectvom.

 

„Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.“

/ sv. Ján Pavol II. /

V čase programu pre rodičov / dopoludňajší a popoludňajší /, je pre deti pripravený pestrý a zaujímavý program plný hier a rôznych aktivít s animátormi.

Deti sú rozdelené do skupiniek podľa vekovej kategórie.

Program pre deti je zameraný aj na duchovnú formáciu detí, inšpirovaný

  • Školou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – evanjelizačným programom Svetového apoštolátu Fatimy – Deti Eucharistie
  • Katechézami Dobrého Pastiera

Tešíme sa na spoločný týždeň v krásnom a radostnom spoločenstve rodín.

 

„Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.

Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote.“/ Kňazom, najmilším synom Panny Márie/

Rodinný tábor FATIMA

Drienica – Hotel Javorná  v termíne:

od 2.7. 2023 (nedeľa) do 8.7. 2023 (sobota)

alebo v skrátenom termíne

od  4. 7. 2023 (utorok) do 8.7. 2023 (sobota)

Cena za 1 osobu v termíne od 2.7. do 8.7.2023

dospelý 220 €
dieťa 14 – 17,9 rokov 186 €
dieťa 6 – 13,9 rokov 170 €
dieťa 3 – 5,9 rokov 162 €
dieťa do 2,9 rokov 75 €*

* bez nároku na lôžko a stravu, poplatok zahŕňa iba časť nákladov na animátora
Možnosť doobjednania stravy pre deti do 2,9 rokov – 30 €  (prosíme uviesť v prihláške)

Poplatok zahŕňa: ubytovanie na 6 nocí, plnú penziu (pre deti strava 5x denne), pitný režim, pedagogický dozor, celodenný program pre deti a dospelých.
V prípade špeciálnej diéty alebo bezlepkovej stravy,  prosíme uviesť diétu v prihláške.
Pre sociálne slabšie rodiny je možnosť zľavy po osobnej dohode.

Cena pobytu na 1 osobu v termíne od 4. 7. 2023  do 8.7. 2023

dospelý 147 €
dieťa 14 – 17,9 rokov 124 €
dieťa 6 – 13,9 rokov 115 €
dieťa 3 – 5,9 rokov 110 €
dieťa do 2,9 rokov 65 €*

 Pobyt začína registráciou a ubytovaním v nedeľu 2.7.2023 alebo 4.7.2023 o 15.00 hod., nasleduje sv. omša o 16.30 hod. a večera o 18.00 hod. Tábor končí obedom v sobotu 8.7.2023.

Prihlásiť sa môžete registráciou cez link:  https://forms.gle/P1uGCwTcEaByv1zC8

 

Zálohová platba: Po vyplnení prihlášky a jej zaslaní, vás prosíme o úhradu zálohovej platby vo výške 50 % z celkovej sumy. Celú sumu prosíme uhradiť do 15. 6. 2023.
V prípade zrušenia účasti zálohová platba sa nevracia.

Číslo účtu: SK1283300000002800772542
Rodinné spoločenstvo FATIMA
Do poznámky uviesť meno a priezvisko

Akékoľvek ďalšie informácie: tel.č. – 0903 608 231 – Kolodziejová
Akékoľvek ďalšie informácie: tel.č. – 0915 693 166 – Eštoková