Pôstne Duchovné cvičenia

Domov / Pôstne Duchovné cvičenia

Pôstne Duchovné cvičenia

Pôstne Duchovné cvičenia

s o. ThDr. Jurajom Augustínom PhD.

prekladateľom a  šíriteľom traktátu
O Pravej úcte k Panne Márii

Miesto konania: Dom Panny Márie v Ždani

Začiatok:              dňa 29.2. 2024  o 18.00 hod.

Záver:                   dňa 3.3. 2024 o 13.00 hod.

 

  • Možnosť ubytovania
  • Duchovné cvičenia sú v pôstnom období, a preto aj stravovanie bude „pôstne“
  • Kto má záujem, môže prežiť duchovné cvičenia o chlebe a vode / čaj/, ako to žiada Panna Mária v Medžugorií, alebo budú k dispozícii aj prílohy

/ maslo, zelenina, syr…/, na obed polievka.

 

V prípade otázok kontaktujte nás na tel. č. 0903 608 231 alebo cez email: rs.ftima.oz@gmail.com

 

Program:

Duchovné cvičenia

Sväté omše, Adorácia Oltárnej Sviatosti, modlitba ruženca, celonočné adorácia, spoveď, duchovné rozhovory

Prednášky: o. Juraj Augustín

 

„Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania, privádza ľudí, ktorí sa postia, v jednoduchosti srdca k tomu, aby znovu objavili Boží dar a pochopili, že sme stvorení na jeho obraz a podobu a že v ňom nachádzame svoje naplnenie.“

/Svätý Otec František/