Novéna k sv. Františkovi a Hyacinte spojená s prípravou na celosvetové stretnutie mladých v Lisabone

Domov / Novéna k sv. Františkovi a Hyacinte spojená s prípravou na celosvetové stretnutie mladých v Lisabone

Novéna k sv. Františkovi a Hyacinte spojená s prípravou na celosvetové stretnutie mladých v Lisabone

Novéna k sv. Františkovi a Hyacinte spojená s prípravou na celosvetové stretnutie mladých v Lisabone

Sanktuárium Fatimy začalo novénu k malým pastierikom a chvíle úcty k hrobom sv. Františka a sv. hyacinty od 11. do 19. februára.

20. februára sa slávi liturgický sviatok malých pastierikov, Františka a Hyacinty Marto, prvých dvoch fatimských svätcov, ktorí sú pre svoju charizmu odkazom pre dnešné deti a mládež.

Šesť mesiacov pred Svetovými dňami mládeže v Lisabone a návštevou pápeža, ktorý kanonizoval svätých Františka a Hyacintu Marto vo Fatime, sanktuárium podporuje niekoľko iniciatív, ktoré vyzdvihujú spiritualitu a charizmu týchto dvoch detí, ktoré sú naďalej vzorom pre mladých i  dospelých ľudí na celom svete.

Sanktuárium Fatimy sa pripravuje na celosvetové stretnutie mladých. Každá skupina má prejsť Fatimou, budú pripravené aj dlhšie pútne cestičky s úlohami a workshopmi o Fatime. Priamo v Lisabone sa chystá aj interaktívna výstava o Fatime, aby každý mal možnosť sa stretnúť s posolstvom Fatimy.

Novéna k malým pastierikom začala v sobotu 11. februára, na Svetový deň chorých.

Túto novénu vo formáte podcastu pripravila fatimská svätyňa v spolupráci so sestrami Máriinej zmluvy a zameriava sa na život a spiritualitu malých pastierikov Francisca a Jacinty Marto.

Táto novéna navrhuje zamyslenie nad niekoľkými témami:

„Jednota vôle: keď moja vôľa je Božou vôľou“, „Jednota sŕdc“, „O Bohu sa nedá povedať, ani nechať nevypovedané“, „Ak je to tajomstvo, nedá sa to povedať!“, „Pred večným nie je čas“, „Pred obetou sa neskrývam!“, „Žiadna iná výška, iba tá Najnižšia“, „Sladký Kristus oblečený v bielom“ a „Premena“.

Novéna sa bude konať každý deň so začiatkom 11.2. o 18.00 hod. Naživo sa bude vysielať na webovej stránke svätyne a na jej stránkach na Facebooku a Youtube.

Svätyňa tiež podporuje v dňoch 17. až 19. februára rekolekcie pre všetkých mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí sú pozvaní modliť sa za svoje životné rozhodnutia a povolanie, ktoré sú s ním spojené, vo svetle témy Svetových dní mládeže Lisabon 2023 a pastoračného roka vo fatimskej svätyni: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (Lk 1, 39).

Malí pastieri sa stali navždy známymi ako „traja malí pastierikovia“ alebo „vizionári z Fatimy“, ktorým sa v roku 1917 šesťkrát zjavila Panna Mária Ružencová.

Lucia, ktorá mala vtedy 10 rokov, a jej bratranci a sesternice, 9-ročný František a 7-ročná Hyacinta, jej súrodenci, boli vyvolení, aby prijali posolstvo, v ktorom „Pani žiarivejšia ako slnko“ žiadala o modlitby, obety a pokánie za urážky voči jej Nepoškvrnenému Srdcu a voči Bohu.

Lucia mala možnosť vidieť, počuť a hovoriť počas zjavení, zatiaľ čo Hyacinta mohla vidieť a počuť. František Pannu Máriu videl, ale nepočul.

Pápež František v roku 2017 vyhlásil za svätých – Františka a Hyacintu Marto; proces kanonizácie Lucie v Ríme stále prebieha.