Duchovná obnova rodín, manželov i jednotlivcov

Domov / Duchovná obnova rodín, manželov i jednotlivcov

Duchovná obnova rodín, manželov i jednotlivcov

Duchovná obnova pre rodiny, manželov i jednotlivcov

Blíži sa Adventný čas a my sme pre vás pripravili

Duchovnú obnovu rodín, ale i jednotlivcov, v dňoch

 

                      od 8.12.2023 do 10.12.2023, 

 

ktorá bude prebiehať v kostole vo farnosti Čaňa /v kostole podľa rozpisu v plagáte/, aby každý mal možnosť zúčastniť sa. /pôvodne sa mala uskutočniť v Hoteli Javorná v Drienici,/

 

Pre deti je zabezpečený program s animátormi v Dome Panny Márie v Ždani.

Taktiež si môžete objednať na sobotu obed v Dome Panny Márie.

Cena obeda / cez catering / – 5 eur, 1os/dospelý

– 3,5 eur, 1os/dieťa

 

Duchovnú obnovu povedie o. ThDr. Juraj Augustín PhD., šíriteľ a prekladateľ diela – O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Grigniona.

Prihlásiť sa môžete cez link: https://forms.gle/CezVBr9sfU1TeGMb7

 

Podrobný program duchovnej obnovy nájdete na plagáte v prílohe.

Dôležité!  –  Týždeň pred duchovnou obnovou / od 4.12. do 8.12.2023/ bude program v Dome Panny Márie, s názvom – Týždeň v modlitbe – „S Máriou kontemplovať Kristovu tvár“

Známe Totus tuus, biskupské heslo Jána Pavla II., je práve z tohto veľkého diela, ktoré veľmi ovplyvnilo život Jána Pavla II., hlavne jeho vzťah k Panne Márii.

„Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnené miesto, ale keď som prečítal traktát od Grigniona z Montfortu, zistil som, že je to inak. Náš vnútorný vzťah k Božej Matke je výsledkom nášho začlenenia sa do Kristovho tajomstva.“

Ján Pavol II./

 

Čo znamená Totus tuus? Ako sa úplne odovzdať Bohu cez ruky Panny Márie? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete na tejto duchovnej obnove.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte nás cez email: rs.fatima.oz@gmail.com

 

.….Rozmnožujte vaše večeradlá modlitby. Modlite sa neustále svätý ruženec. Rozširujte vo vašich krajinách rodinné večeradlá ako liek na veľké zlo, ohrozujúce vaše rodiny rozpadom, rozvodom, ospravedlnením potratov a všetkých prostriedkov, zabraňujúcich životu. Vaša modlitba nech je stále orientovaná na Ježiša v Eucharistii. Nech je modlitbou ustavičnej adorácie, zadosťučinenia, chvály a vďaky eucharistickému Ježišovi. Nech znovu rozkvitne vo všetkých končinách láska a klaňanie Ježišovi, prítomnému v Eucharistii.“ 

/ Don Gobi – Kňazom najmilším synom Panny Márie/