Celonočná adorácia

Domov / Celonočná adorácia

Celonočná adorácia

Pozývame Vás na Celonočnú adoráciu

za mier a pokoj vo svete

Začiatok: 24.6.2022 o 18.00 hod.

Ukončenie: 25.6.2022 o 7.30 hod.

v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani

Prihlasovanie cez link: https://calendly.com/rs-fatima-oz/adoracia.

„Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa! Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa!“ / Anjel pokoja vo Fatime 1916/