Celonočná adorácia – Silvester

Domov / Celonočná adorácia – Silvester

Celonočná adorácia – Silvester

CELONOČNÁ ADORÁCIA SILVESTER

„Strávte posledné hodiny roka v tichu, sústredení a v modlitbe.“

Kde? V kaplnke Domu Panny Márie v Ždani
Začiatok: 31.12.2022 o 20.00 hod.
Ukončenie: 01.01.2022 o 8.00 hod.

Ikona Fatimskej Panny Márie sa tiež nazýva „V Tebe Jednota“.
Panna Mária víta nás všetkých a posilňuje puto jednoty medzi nami. Preto pred ikonou prosíme o jednotu Cirkvi a o jednotu cirkví. Ale môžeme tiež požiadať o iné druhy jednoty. Pred ikonou môžeme požiadať o mier medzi národmi.
Ale keďže sme rodinné spoločenstvo, pozývame Vás
modliť sa pred ikonou za jednotu vašich rodín.
Panna Mária vám pomôže.

Možnosť prihlásenia cez link:
https://calendly.com/rs-fatima-oz/celonocna-adoracia-pocas-silvestra

„Ježiš musí panovať v rodinách, ktoré sa budú otvárať jeho kráľovskej hodnosti ako púčiky slnku. Preto v tomto čase pôsobím, aby v rodinách narastala harmónia a pokoj, obojstranné porozumenie a jednota, svornosť a vernosť.“
/ Don Gobi: Kňazom najmilším synom Panny Márie/