Akcia na záver roka

Domov / Akcia na záver roka

Akcia na záver roka

Pozývame vás stráviť posledné hodiny roka v ďakovnej modlitbe pred Eucharistickým Kristom.

Začiatok:  29.12.2023 o 17. hod.

Záver:        01.01.2024 o 12.00 hod.

V Dome Panny Márie v Ždani

Prihlásiť sa môžete cez link:

 https://forms.gle/fHtH8Z8wDVnf9YGp8

alebo cez email: rs.fatima.oz@gmail.com

Môžete prísť len na určitý čas, deň, alebo na celý čas.

Je možnosť aj ubytovania a nahlásenia na obed. / prihlásenie cez formulár/

Pozývame zvlášť rodiny s deťmi. Príďte a nájdite si čas spolu s deťmi pozdraviť Eucharistického Ježiša.

Sv. František z Fatimy často navštevoval „Ukrytého Ježiša“, ako ho sám nazýval. Chcel ho potešovať v jeho opustenosti. Hovorieval: „ Ježiš je smutný pre hriechy ľudí, keby som Ho len mohol potešiť“.

Učme deti už odmalička klaňať sa Ježišovi v Eucharistii. Krátkou modlitbou ho pozdraviť, ďakovať i prosiť …

Program – V modlitbe na záver roka

„Zo všetkých končín sveta sa zhromaždite vo večeradle môjho Nepoškvrneného Srdca v intenzívnej a neustálej modlitbe, aby ste spolu so mnou prežili posledné hodiny tohto roka, ktorý práve končí.“/ Kňazom, najmilším synom Panny Márie/

 

Piatok 29.12.2023

17.00 –  večeradlo / radostný ruženec a ruženec svetla/

18.00 –  sv. omša

………. –  vyloženie Oltárnej Sviatosti

………. –  tichá adorácia

20.00 –  bolestný a slávnostný ruženec

………. –  tichá adorácia

22.00 –  ukončenie adorácie

 

Sobota  30.12. 2023

8.45  –  vyloženie Oltárnej Sviatosti,  ranné chvály

9.00   – večeradlo / radostný ruženec a ruženec svetla/

10.00 –  tichá adorácia

10.30 –  bolestný a slávnostný ruženec

11.30  – sv. omša /o. Juraj Augustín/

12.30  – tichá adorácia

15.00  – korunka k Božiemu milosrdenstvu

15.30  – 16.00 – prednáška o. Juraj Augustín

16.30  –  radostný ruženec  a ruženec svetla

17.30  – vešpery, tichá adorácia

20.00 –  bolestný a slávnostný ruženec

21.00 –  záverečné požehnanie

 

Nedeľa 31.12.2023

8.45  –  vyloženie Oltárnej Sviatosti

………. –  ranné chvály

9.00   –  večeradlo / radostný ruženec a ruženec svetla/

10.00  –  tichá adorácia

10.30  –  bolestný a slávnostný ruženec

11.30  –  prednáška – o. Juraj Augustín

12.00  –  tichá adorácia

15.00  –  Korunka k Božiemu milosrdenstvu

15.15  –  bolestný ruženec

16.00  –  sv. omša s ďakovnou pobožnosťou

17.00  –  tichá adorácia

20.00  –   moderovaná adorácia s osobitným požehnaním

21.00  –  tichá adorácia

22.00  –  večeradlo – slávnostný ruženec

23.00  –  tichá adorácia

00.15  –  Novoročná sv. omša

01.00  – 02.00  –  tichá adorácia

 

Pondelok 01.01.2024

10.00 – večeradlo radostný ruženec a ruženec svetla

11.00 –  tichá adorácia

12.00 –  záverečné požehnanie

 

„Najmilší synovia, bdejte so mnou v modlitbe a v uzobranosti. Tak prežite posledné hodiny tohoto roka, ktorý bol poznačený vážnymi udalosťami, dôležitými pre osud celého ľudstva.

– Padnite na kolená so mnou v hlbokom klaňaní sa eucharistickému Ježišovi. Jeho skutočná prítomnosť medzi vami v Eucharistii, opatrovaná s láskou vo všetkých svätostánkoch sveta, je svetlom na ceste, je posilou v únave, je balzamom na rany, je radosťou v bôli, je pokojom v súžení, je rannou zornicou, ktorou začína nový deň vašej ľudskej existencie.