2. Krok – Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

Domov / 2. Krok – Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

2. krok – Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti

 

Máme pred sebou druhý krok k príprave na modlitebnú aktivitu 13. mája

Poď s nami kráčať ďalej!

Zjavenie anjela pokoja predchádza zjaveniu nasej  Najsvätejšej Matky z Fatimy. Prišiel, aby naučil malých pastierov ako adorovať Ježiša, modlitby, ktoré sa máme modliť počas adorácie, hodnotu adorácie, akt pokánia a obety.

Anjel sa poklonil hlavou až k zemi, a vyzval k tomu aj deti:… „ Modlíte sa so mnou,…. takto sa modlíte. Deti dlhý čas ostávali v modlitbe s hlavou sklonenou až k zemi.

Sv. František aj sv. Hyacinta sa stali potešiteľom Ježiša ukrytého v Najsvätejšej  Sviatosti. Vyhľadávali ticho a tak často ako mohli navštevovali kostol, kde bol Ježiš sám a potešovali Ho svojou prítomnosťou.

Aj dnes je Pán Ježiš často sám v kostole, ukrytý vo svätostánku a túži aby sme ho potešili svojou, hoci krátkou prítomnosťou, modlitbou a klaňaním.

Ak chcete vedieť viac o tomto kroku, nájdete na : https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie/, 2. krok – Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti