24 – hod. Adorácia za obnovu manželstva a rodiny

Domov / 24 – hod. Adorácia za obnovu manželstva a rodiny

24 – hod. Adorácia za obnovu manželstva a rodiny

Pozývame zvlášť manželov a rodiny k zapojeniu sa do modlitbovej reťaze za obnovu manželstva a rodiny.

Adorácia bude prebiehať

od 5.5. od 17. hod.  do 6.5. 2023 do 17. hod.

 v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani.

V Kaplnke sa nachádza Ikona – Jednota skrze teba.

Budeme sa modliť aj za jednotu v našich rodinách a spoločenstvách v spojení s úmyslom slovenských biskupov na mesiac máj:

„Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové hodnoty lásky a spoločenstva.“

Prihlásiť sa môžu aj celé rodinky na pol hodinu alebo celú hodinu. Ponúkame aj možnosť postráženia detí vo vedľajšej spoločenskej miestnosti pokiaľ rodičia budú chcieť pobudnúť dlhšie na modlitbe.

Prihlásenie cez link: https://calendly.com/rs-fatima-oz/24-hod-celonocna-adoracia

Ak sa prihlásite, v danom čase budete v kaplnke ako rodina sami.

Vami zajednaný čas už bude rezervovaný pre ďalších adorátorov.

Každá hodina sa začne modlitbou ruženca.

Ďakujeme za každé zdieľanie a zapojenie sa do modlitby.