24 – hod. Adorácia – „ Vstaň, Ježiš ťa volá“!

Domov / 24 – hod. Adorácia – „ Vstaň, Ježiš ťa volá“!

24 – hod. Adorácia – „ Vstaň, Ježiš ťa volá“!

24 – hod. Adorácia – „ Vstaň, Ježiš ťa volá“!

v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani,

začiatok – 2. 2. 2024 /piatok/ o 21.hod.

záver – 3. 2. 2024 / sobota / o 21. hod.

„Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“ A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“

A hneď videl a šiel za ním po ceste. / Mk 10,49-52/


Chceš byť uzdravený aj ty ako Bartimej?

Bartimej túžil vidieť Ježiša, volá na neho … Ježiš počuje jeho volanie a volá ho.

 

Ako ty? Voláš na Ježiša? Túžiš sa s ním stretnúť?

Poď, vstaň a choď k nemu! Čaká ťa ukrytý v Eucharistii, stále ŽIVÝ. 

Prihlasovanie cez link: https://calendly.com/rs-fatima-oz/24-hod-adoracia