13. máj – Modlitebný deň detí a mládeže

Domov / 13. máj – Modlitebný deň detí a mládeže

13. máj – Modlitebný deň detí a mládeže

13. máj – Modlitebný deň detí a mládeže

za mier a pokoj vo svete

106. výročie – zjavenia Panny Márie vo Fatime

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do Modlitebného dňa detí a mládeže za mier  a pokoj vo svete.

Ďakujeme o. biskupom za schválenie a podporu danej modlitbovej aktivity a aj za podporu Svetovému Apoštolátu Fatimy na Slovensku

Bohu vďaka za mnohé školy a farnosti, rehoľné spoločenstvá a hnutia, ktoré spolu s deťmi venovali čas modlitbe ruženca.

Mnohí sa modlili pred Oltárnou Sviatosťou a modlitbu ukončili zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Veríme, že táto modlitba posvätného ruženca prinesie veľké ovocie pre mier a pokoj vo svete.

Zjednotili sme sa s úmyslom sv. Otca Františka, ktorý prosil v mesiaci máj o každodennú modlitbu ruženca za mier a pokoj vo svete ako odpoveď na žiadosť Panny Márie vo Fatime.

Svetový apoštolát Fatimy – Sekretariát vo Fatime taktiež pozval celý svet zapojiť sa k modlitbe ruženca za mier a pokoj vo svete zvlášť na 13. mája.

Ďakujeme školám a farnostiam, ktoré nám poslali informáciu o uskutočnení danej modlitebnej aktivity spolu s fotkami.

Pri rozposlaní pozvánok na danú modlitbovú aktivitu nebola požiadavka, alebo podmienka, aby sa všetci zúčastnení museli zaregistrovať alebo ohlásiť. Skôr sme len poprosili, kto by sa chcel podeliť s uskutočnením tejto modlitbovej aktivity, aby nám napísal.

Boli sme milo prekvapení, keď nám písali kňazi z farností, riaditelia a katechéti zo škôl, že sa tešia tejto aktivite a radi sa zapoja. Napísalo nám vyše 10 škôl, čo môžeme odhadovať na približne 5 000 detí / mnohé školy sú spojené školy – MŠ, ZŠ, SŠ/ a 10 farnosti s filiálkami. O mnohých zapojených sme sa  dozvedeli len od ľudí…  Ozývali sa nám aj štátne školy, ktoré doteraz neboli zapojené v žiadnej podobnej modlitebnej aktivite. Asi z toho máme najväčšiu radosť.

 

Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety  v Košiciach.

ZŠ s MŠ sv. Marka Križana Košice Krásna nad Hornádom

Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux Bánovce nad Bebravou

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

KZŠMŠ sv. Jána Nepomuckého v Rožňave

SZŠ mil. Samaritána vo Svidníku

Základná škola A. Kmeťa Žarnovica

ZŠ Ľudovíta Fulu, Maurerova 21, Košice Furča

Cirkevná materská škola sv. Bernadety

Súkromná ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Prešov

Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce

Základná škola Bidovce

 

Farnosti

Farnosť sv. Rodiny, Košice, Farnosť Kráľovnej pokoja Košice, Farnosť Osikov, farnosť Lukačovce, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Krompachy, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Košice

 

Prečo vznikla táto modlitbová aktivita?

Niekoľko rokov spolupracujeme s Medzinárodným Svetovým apoštolátom Fatimy, ktorého súčasťou sú „Deti Eucharistie a Mladí misionári Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“. Ich misiou je šírenie Fatimského posolstva medzi deťmi a mládežou. Pôsobia v zahraničí, v USA a v iných krajinách. Oslovili nás už pred niekoľkými rokmi, aby sme sa zapojili do modlitebnej aktivity, ktorú organizujú asi 20 rokov s myšlienkou spojenia s deťmi a mládežou nielen Európy, ale aj Ukrajiny a Ruska. Zapájajú školy, farnosti, spoločenstvá vo výročný fatimský deň – 13. mája ale aj 13.okóbra. Zaujala nás táto myšlienka spojiť sa v modlitbe na výročný fatimský deň – 13. 5.,  s možnosťou šírenia posolstva Panny Márie z Fatimy, s prosbou o modlitbu ruženca, obrátenie a pokánie a šírenia úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nakoľko našim apoštolátom je šírenie posolstva Panny Márie z Fatimy medzi deťmi, mládežou a v rodinách. Minulý rok sme sa rozhodli k tomuto prvému kroku a tohto roku sme sa rozhodli pokračovať.

Zdrojom je Fatima, kde 13.5. 1917 prichádza Panna Mária s prosbou o modlitbu ruženca, obrátenie, pokánie počas vojny a utrpenia ľudstva na celom svete . Prichádza s pomocou s prosbou a zároveň ponúka riešenie na celosvetový problém. Na ukončenie vojny ponúka modlitbu ruženca, prosí o obrátenie, pokánie. Práve v prvý deň zjavenia prosí:

„Modlite sa každý deň ruženec, aby ste dosiahli mier pre svet a koniec vojny.“ /13.5.1917, Fatima/

Počas ďalších zjavení dodáva: “ …ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier.“ / 13.7.1917/

Modlitebný deň vychádza teda z Fatimského posolstva, aby ho ľudia viac poznali a konali to, o čo prosí. Panna Mária oslovuje deti, malých pastierikov. Sú to jednoduché , obyčajné deti, ktoré ale neobyčajne odpovedali na prosbu Panny Márie k modlitbe sv. ruženca, prinášaniu obiet a šíreniu úcty k jej Nepoškvrnenému srdcu. Oni odpovedali na prosby a veľa duší bolo zachránených, prvá svetová vojna sa v roku 1918 skončila.

Ďalším zámerom bolo predstaviť dnešným deťom vzory k svätosti – sv. Hyacintu a sv. Františka. Dnes deti a mládež veľmi potrebujú vzory, ktoré môžu nasledovať. Ako povedal Ján Pavol II počas ich blahorečenia v r. 2000: „Dve sviečky, zapálené Bohom, aby osvetľovali svet v časoch tmy a úzkosti.“

Ide nám aj o prvok zjednotenia.

Cieľom, zámerom je spájať deti mládež do jednej veľkej rodiny, ktorá sa modlí, ktorá kráča spoločne cestou evanjelia.