1. Krok – Ranné obetovanie dňa

Domov / 1. Krok – Ranné obetovanie dňa

Drahí priatelia,

Pozývame Vás vstúpiť na cestu Školy Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Dnes začíname naším prvým vykročením na tejto ceste.

Poď a vykroč s nami!

1. Krok – Ranné obetovanie dňa

Zjaveniam Panny Márie predchádzali zjavenia Anjela pokoja. Anjel sa im zjavil tri krát. V druhom zjavení anjel vzbudzoval v deťoch ducha obety skrze konanie každodenných obiet. Poukázal na dôležitosť obety za obrátenie hriešnikov.

Pozornosť venujeme slovám anjela: … „Prinášajte Najvyššiemu Pánovi neustále modlitby a obete.”  Lucia sa opýtala: „Ako máme prinášať obety?“

„Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete, na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov.

Panna Mária pri prvom zjavení sa pýta detí:

„Ste ochotní obetovať sa Bohu a znášať všetko utrpenie, ktoré na vás zošle, na odčinenie hriechov, ktorými je urážaný a ako naliehavú prosbu za obrátenie hriešnikov?“

Deti odpovedali: „Áno, sme ochotní.“ „Potom budete veľa trpieť, ale Božia milosť bude vašou útechou.“

Fatimské deti urobili z každého okamihu a celého svojho života „obetu, ktorá by sa páčila Bohu.“

Ako máme prinášať obety?

Prinášať obetu znamená  robiť niečo, čo je ťažké. Ak to robíme z lásky k Bohu a blížnym,  pomáhame zadosťučiniť za vlastné hriechy a hriechy druhých.

Chlapci a dievčatá, môžete pomôcť zmeniť okolnosti vo vašej rodine a na celom svete, ak začnete robiť malé obete. To sú drobné obety, konané  z lásky k Bohu , ktoré ťa privedú k svätosti a prispejú k záchrane duší pre Ježiša.

Ak chcete vedieť viac o tomto kroku, nájdete na : https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie/, 1. Krok – Ranné obetovanie dňa