Modlitebné karty – deti

Domov / Modlitebné karty – deti
 1. Vyberte si jeden deň v mesiaci, kedy by si mal „službu modlitby“ . Klikni na link : Modlitebné karty a zarezervuj si „svoj deň, svoju kartu“. Po zaregistrovaní dostaneš do mailu potvrdenie spolu s brožúrkou a modlitebnou kartou na stiahnutie.
 2. Môžete si brožúrku objednať aj v tlačenej forme.
 3. Môžete si objednať aj balíček: tlačená brožúrka, modlitebná karta a misionársky ruženec.
1. stĺpec 2. stĺpec 3. stĺpec 4. stĺpec 5. stĺpec 6. stĺpec 7. stĺpec
Modlitebné karty – deti
1. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-01.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
5. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-05.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
9. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-09.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
13. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-13.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
17. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-17.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
22. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-22.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
27. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-27.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
2. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-02.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – deti
6. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-06.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
10. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-10.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
14. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-14.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
18. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-18.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
23. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-23.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
28. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-28.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
3. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-03.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
7. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-07.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – deti
11. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-11.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
15. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-15.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – deti
19. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-19.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
24. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-24.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
29. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-29.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
4. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-04.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
8. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-08.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
12. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-12.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
16. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-16.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
20. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-20.pdf
0/1 dostupné miesta
Modlitebné karty – deti
25. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-25.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
30. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-30.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
21. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-21.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
26. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-26.pdf
1/1 dostupné miesto
Modlitebné karty – deti
31. deň v mesiaci
https://rsfatima.sk/wp-content/uploads/2022/03/RS-Fatima-Modlitbove-karty-A5-deti-31.pdf
1/1 dostupné miesto

1. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 0/1 dostupné miesta
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

2. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

3. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

4. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 0/1 dostupné miesta
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00

5. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 0/1 dostupné miesta
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00

6. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00

7. stĺpec

 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  00.00 - 01.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  01.00 - 02.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  02.00 - 03.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  03.00 - 04.00
 • Modlitebné karty – deti 1/1 dostupné miesto
  04.00 - 05.00
K dispozici nejsou žádné události!

„… Akú obrovskú silu má modlitba detí! … Drahí mladí priatelia, chcem vašim modlitbám zveriť problémy vašich vlastných rodín a všetkých rodín na svete. A nielen to: Mám aj ďalšie úmysly požiadať vás, aby ste sa modlili. Pápež veľmi ráta s vašimi modlitbami. Musíme sa modliť spoločne a pevne sa modliť, aby sa ľudstvo tvorené miliardami ľudí mohlo čoraz viac stať Božou rodinou schopnou žiť v mieri.“ / LIST PÁPEŽA JÁNA PAVLA II DEŤOM V ROKU RODINY /