V Nazarete bola požehnaná mozaika

Domov / V Nazarete bola požehnaná mozaika

V Nazarete bola požehnaná mozaika

V Nazarete bola požehnaná mozaika ,,Matka Božieho Slova“

Ikona ..Matky Božieho Slova“ v Bazilike Zvestovania v Nazarete 

– dar  katolíkov Ruska. Zo začiatku sa predpokladalo, že ikonu požehnajú všetci biskupi Ruska 25. marca 2021. 

Kvôli pandémii sa toto požehnanie mozaiky odkladalo. 

V mene Konferencie katolíckych biskupov Ruska, požehnanie ikony uskutočnil kňaz o.Diogenes Urkiza a neveľká skupina kňazov a zasvätených – pútnikov z diecézy sv.Klimenta v Saratove. Pútnici sa modlili v mene  všetkých farností, rodín a veriacich Ruska a predniesli Panne Márii svoje prosby a  potreby.  

Teraz sa v Sanktuáriu Zvestovania v Nazarete medzi mnohými mozaikami obrazmi Panny Márie z rôznych krajín sveta nachádza  aj posvätená mozaika ,,Matky Božieho Slova“. Nachádza sa medzi vyobrazeniami Bohorodičky z Čile(zľava) a Nemecka (sprava). 

Veríme, že Presvätá Panna Mária prijala tento dar a neprestáva ochraňovať a požehnávať Rusko a orodovať u svojho Syna Ježiša. Symbolické je, že požehnanie sa uskutočnilo 13. októbra 2022 a  zhodovalo sa s výročím posledného zjavenia Bohorodičky vo Fatime, 13 októbra 1917. 

preložila, sr. Vojtecha SPraem 

ZDROJ -https://dscs.ru/archives/6719, 14.OKTÓBER 2022