Púť rodín do Lackova

Domov / Púť rodín do Lackova

Púť rodín do Lackova

v spolupráci s farnosťou Čaňa

 

Vás pozýva na púť rodín do obce Lackov k obrazu

Svätej rodiny fatimskej

dňa 15.9.2022

Tento obraz, je jediný originálny obraz Svätej rodiny, ako ju videli fatimské deti pri poslednom zjavení vo Fatime počas slnečného zázraku.

Veriaci dedinky Lackov pri budovaní kostola, prostredníctvom biskupa v Loirie sa opýtali sestry Lucie, kde sa nachádza obraz Svätej Fatimskej rodiny, aby si z neho mohli urobiť kópiu pre svoj nový kostol. Nakoľko v tomto čase ešte neexistoval, biskup navštívil sr. Luciu v kláštore a ona mu poskytla jej detský náčrt Svätej rodiny, ktorý ako dieťa načrtla po vízii a náčrt založila. Biskup poslal kópiu tohto náčrtu veriacim do Lackova. Obraz bol namaľovaný akad. maliarom Stanom Dusíkom a požehnaný Jánom Pavlom II.

Ide o prvý obraz Svätej rodiny Fatimskej na svete, ktorý sa nachádza práve na Slovensku.

Biskup Tomáš Galis v roku 2017 na sté výročie fatimských zjavení priniesol z Fatimy relikvie sv. Františka a sv. Hyacinty a slávnostne ich odovzdal kostolu Svätej rodiny v Lackove.

– Fatimské posolstvo je úzko spojené s rodinou, o čom svedčí zjavenie Svätej rodiny na Slnku počas posledného zjavenia 13.10.1917.
Sestra Lucia hovorí o kríze rodiny, ale aj o nádeji na konečné víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a to skrze napĺňanie fatimského posolstva hlavne v rodinách.

„Príde čas, v ktorom sa rozhodujúci boj medzi Satanom a Kristovým kráľovstvom udeje na poli manželstva a rodiny; toho, kto bude brániť manželstvo a rodinu budú veľmi prenasledovať, avšak nech sa nebojí. Naša Pani mu už pošliapala hlavu.“ / sr. Lucia z Fatimy/

Púť bude spojená aj s návštevou Osušie – miesto ustavičnej adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, kde sa zároveň starajú o starých a opustených ľudí, v radostnej atmosfére komunity, ktorá slúži pútnikom či adorátorom.

Zabezpečená je

– doprava autobusom

/ 16 eur na 1 osobu, dieťa do 12 rokov 10 eur, platba v hotovosti pri nástupe /

– obed v Osušie / dobrovoľný príspevok /

Program: –  odchod o 7.00 hod. z Čane, zastávka v Košiciach na Moldavskej ulici / 7.30 hod. /

Po prehlásení vás budeme informovať o presnom mieste odchodu.

– príchod do Lackova cca o 10.hod.
– Večeradlo rodín
– Sv. omša spojená so zasvätením rodín Nepoškvrnenému Srdcu Panny
– uctenie relikvií sv. Františka a sv. Hyacinty
– svedectvo kňaza o. Imricha Kováča o vzniku obrazu, ktorý v tomto čase bol farárom v obci
– možnosť zakúpenia obrazu Svätej rodiny fatimskej
– presun do Osušie – obed
– prehliadka s výkladom a svedectvom
– možnosť Adorácie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
– predpokladaný odchod o 17. hod.
predpokladaný návrat o 20. hod.

Prihlásiť sa môžete cez link: https://forms.gle/qbb2CHBdykJca3q49

„Modlite saModlite sa viac, modlite sa svätý ruženec, modlite sa spolu vo večeradlách, viac, modlite sa svätý ruženec, modlite sa spolu vo večeradlách, modlite sa najmä v rodinách! Chcem, aby sa kresťanské rodiny vrátili k modlitbe modlite sa najmä v rodinách! Chcem, aby sa kresťanské rodiny vrátili k modlitbe so mnou a skrze mňa, aby boli ochránené pred veľkým zlom, ktoré ich ohrozuje!so mnou a skrze mňa, aby boli ochránené pred veľkým zlom, ktoré ich ohrozuje!“
   /Don Gobi Don Gobi — Kňazom najmilším synom Panny Márie/Kňazom najmilším synom Panny Márie/