Poďakovanie

Domov / Poďakovanie

Poďakovanie

 

Milí priatelia,

……. blížia sa vianočné sviatky i záver roka 2023.

Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za každého jedného z Vás, za Vašu pomoc,

podporu modlitebnú, finančnú či osobnú….

……. Každý z Vás dal do tohto diela niečo zo seba, zo svojich darov, zo svojho času.

Sme Bohu vďační za spoločenstvo, bez ktorého by nebolo možné, aby dielo Domu Panny

Márie /DPM/ napredovalo.

……. Minulý rok opäť navštívili DPM nové skupiny detí i dospelých v Škole Nepoškvrneného

Srdca Panny Márie a mohli zažiť aspoň kúsok z Božej lásky skrze Pannu Máriu.

……. V DPM pokračovali adorácie, pravidelné mesačné duchovné obnovy mladých, večeradlá

rodín i mládeže. Uskutočnili sa už prvé výjazdy – misie.

……. Sme vďační Bohu za všetko, čo sme mohli tohto roku spoločne zažiť a byť účastní

na Božom diele.

Za všetkých dobrodincov, podporovateľov a pomocníkov bola

dňa 16.12.2023 vo Fatime odslúžená sv. omša.

 

„Vy ste znamením mojej materskej prítomnosti, lúčmi svetla, ktoré vychádzajú z môjho Nepoškvrneného Srdca a dopadajú na spustnuté ľudstvo, zatemnenú a rozštiepenú Cirkev.

S radosťou a vďačnosťou za všetko vami preukázané dobro a za potechu, ktorú ste darovali môjmu bolestnému Srdcu, ďakujem vám všetkým ako Matka a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. / MK, 5. júla 1985/

21.12.2023

Dom Panny Márie, Ždaňa

Cyril a Dana Kolodziejoví

za Rodinné spoločenstvo FATIMA