Duchovná obnova pre mladých

Domov / Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova pre mladých

Milí mladí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na decembrovú duchovnú obnovu s názvom

,,Panna Mária ako prístav pokoja v čase búrok.

v termíne            od 1.12. do 3.12.2023 (piatok-nedeľa)

                               v Dome Panny Márie v Ždani. 

 

Duchovnú obnovu povedie o. ThDr. Juraj Augustín PhD., šíriteľ a prekladateľ diela O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta M. Grigniona.

Všetky potrebné informácie si prečítate v prihlasovacom formulári:

https://forms.gle/xBVhDXgRbWNBRMwt9, ktorý prosím odošlite do 29.11.

Začiatok:  1.12. 2023 o 18.00 hod.
Záver:       3.12. 2023 o 13.00 hod.

 Známe Totus tuus, biskupské heslo Jána Pavla II., je práve z tohto veľkého diela, ktoré veľmi ovplyvnilo život Jána Pavla II., hlavne jeho vzťah k Panne Márii.

„Čítanie traktátu O pravej úcte k Panne Márii znamenalo obrat v mojom živote. Najprv som mal obavy, aby mariánska úcta neodvádzala kresťanov od úcty ku Kristovi a neupierala mu jeho oprávnené miesto, ale keď som prečítal traktát od Grigniona z Montfortu, zistil som, že je to inak. Náš vnútorný vzťah k Božej Matke je výsledkom nášho začlenenia sa do Kristovho tajomstva.“

/ Ján Pavol II./

 

Čo znamená to Totus tuus? Ako sa úplne odovzdať Bohu cez ruky Panny Márie? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozvieš na duchovnej obnove.

Krásne svedectvo Život s Pannou Máriou je nádherné dobrodružstvo, nám porozprávajú manželia.

Čaká Ťa bohatý duchovný program: sv. omše, adorácie (aj s osobitným požehnaním), modlitby (predovšetkým sv. ruženca), ale i pekné rozhovory, nové priateľstvá, diskusie a mnoho iného.
Duchovný otec rád poslúži sv. spoveďou, či duchovným rozhovorom. 

 „Boh Otec zhromaždil všetky vody a pomenoval ich moria, zhromaždil všetky milosti a nazval ich Mária.11 Tento nesmierny Boh má poklad, a či pokladnicu plnú bohatstiev, do ktorej ukryl všetko to, čo je krásne, žiarivé, vzácne a drahé, dokonca i svojho Syna. Touto obrovskou pokladnicou nie je nik iný než Mária, ktorú svätí nazývajú Pánovou pokladnicou a plnosťou, z ktorej sa ľudia obohacujú.“ / sv. Ľudovít Grignion/