4. Krok – Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Domov / 4. Krok – Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

4. Krok – Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

 

Posolstvo, obsah:

Lucia spomína: „Pri druhom zjavení, keď naša Pani povedala Lucii, že František a Hyacinta čoskoro zomrú, hovorila o osobitnom Luciinom poslaní:“

„Chcela by som vás poprosiť, aby ste nás vzali do neba.“ „Áno. Hyacintu a Františka vezmem skoro. Ale ty tu zostaneš trocha dlhšie. Ježiš si želá použiť si ťa ako nástroj, aby ma ľudia poznali a milovali. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tomu, kto ju prijme sľubujem spásu , tieto duše budú Bohom milované ako kvety, ktorými sa zdobí Boží trón.“

„Zostanem tu sama?“ opýtala som sa so smútkom. „Nie moja dcéra. Veľmi trpíš? Nestrácaj odvahu! Ja ťa nikdy neopustím. Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa povedie k Bohu.“

Máriino srdce je také čisté, že nie je poškvrnené ani najmenším hriechom.

Lucia, František a Hyacinta sa úplne zverili Panne Márii, darovali jej celé svoje srdce, aby ona mohla vykonať cez nich svoje dielo pre záchranu ľudstva.

Panna Mária nás pozýva, aby sme vstúpili do jej školy lásky a nechal sa ňou vychovávať, vyučovať a formovať.

Je naša matka. Bude nás všetkých viesť tou najlepšou a najkratšou cestou k jej synovi Ježišovi.

Ak chcete vedieť viac o tomto kroku, nájdete na : https://rsfatima.sk/skola-nep-srdca-panny-marie/, 4. Krok – Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie