24 hod. adorácie pred Oltárnou Sviatosťou

Domov / 24 hod. adorácie pred Oltárnou Sviatosťou

24 hod. adorácie pred Oltárnou Sviatosťou

Milí priatelia,

pozývame Vás na duchovnú obnovu

formou 24. – hod. adorácie pred Oltárnou Sviatosťou

od 31.3. od 17.00 hod,
do 1. 4. 2023 do 17.00 hod
v kaplnke Domu Panny Márie v Ždani.

Tento pôstny čas sme pripravili v modlitbovom programe, ktorý je uvedený nižšie.

– Počas 24 – hod. adorácie sa bude striedať modlitba, rozjímanie a ticho / modlitba ruženca, čítanie zo Svätého písma o umučení Pána Ježiša /.
– Večer v piatok o 21. 00 hod, popri adorácie sa bude premietať film o Umučení Krista. Všetci ste vítaní.

– Sobota by bola ako deň modlitby, pokánia a pôstu.

Je to čas pred veľkonočnými sviatkami, aby sme vedeli vstúpiť do ticha, skúmali svoje vlastné srdce, rozjímali o Pánovom umučení, ktorý za nás z lásky zomrel.

Je možnosť ubytovania – nocľah / malé občerstvenie, káva…/.

Prihlásiť sa môžete cez email: rs.fatima.oz@gmail.com

Nahlásiť sa môžete aj na jednotlivé hodiny cez link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kGZSUOjGNXutg–3TrsSJSw_3_CYUUR1oXZ6-gIpg7U/edit#gid=0

Sv. František z Fatimy po zjavení Panny Márie povedal:

„ Horeli sme v tom svetle, ktorým bol Boh, ale neboli sme pri tom spálení! Kto je Boh?
Nikdy nebudeme schopní vypovedať slovami. Áno, je to niečo, čo skutočne nikdy nebudeme môcť vyjadriť!“

Tento Boh, ktorý bol centrom jeho života, sa mu zdal „smutný pre ľudské hriechy“ a to sa ho hlboko dotklo: „ Ako mi je ľúto, že On je taký smutný! Keby som Ho len mohol utešiť!“

Vzal si to za svoje poslanie utešovať Boha. Uskutočňoval svoje poslanie kdekoľvek bol, aj uprostred prírody, ale nadovšetko miloval spoločnosť- „skrytého Ježiša“ v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Často celé hodiny zotrvával v modlitbe v kostole pred bohostánkom, aby potešil Ježiša, ktorý „je smutný „ pre naše hriechy.

Prichádzajme aj my pred Eucharistického Krista. Svojou modlitbou a obetou ho môžeme
„utešiť“ ako hovorieval sv. František. Odčiňujme taj za svoje hriechy i hriechy celého sveta.